Tłustym drukiem wyróżniono zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków

1. CISÓW, kościół parafialny pw. św. Wojciecha, Rejestr: A.305, decyzja z 14.01.1957 r., 15.06.1967 r., dz. nr ewid.: 276 obręb 03
2. CISÓW, cmentarz przykościelny, dz. nr ewid.: 276 obręb 03
3. CISÓW, ogrodzenie z bramką, mur., 1 ćw. XIX w., dz. nr ewid.: 276 obręb 03
4. CISÓW, plebania, drewn., ok. 1900, dz. nr ewid.: 284  obręb 03
5. CISÓW, lamus ze stodołą, drewn., 1763, dz. nr ewid.: 284  obręb 03
6. CISÓW, cmentarz parafialny tzw. stary, Rejestr: A.306, decyzja z 25.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 145   obręb 03
7. CISÓW, cmentarz parafialny tzw. nowy, Rejestr: A.307, decyzja z 25.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 173, 176, 192 obręb 03
8. DALESZYCE, układ urbanistyczny (granica wskazana w załączniku do decyzji), Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.
9. DALESZYCE, Kościół parafialny pw. św. Michała, Rejestr: A.309/1, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1578  obręb 01
10. DALESZYCE, Dzwonnica bramna, Rejestr: A.309/2, decyzja z 30.03.1988 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1578 obręb 01
11. DALESZYCE, cmentarz przykościelny, Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.,  
dz. nr ewid.: 1578  obręb 01
12. DALESZYCE, ogrodzenie z bramkami, mur., 1 ćw. XIX, przebud. po 1907 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r.,  dz. nr ewid.: 1578 obręb 01
13. DALESZYCE, Cmentarz parafialny, Rejestr: A.310/1, decyzja z 17.06.1992 r.,
dz. nr ewid.: 1350  obręb 01
14. DALESZYCE, Kaplica cmentarna, Rejestr: A.310/2, decyzja z 30.03.1988 r.,
dz. nr ewid.: 1350  obręb 01
15. DALESZYCE,  cmentarz przy nieistniejącym już kościele św. Ducha (ob. Dom Ludowy), XVI w. (?), Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1621 obręb 01
16. DALESZYCE, cmentarz żydowski, 1 poł. XIX w. (?)
17. DALESZYCE, cmentarz epidemiczny, 2 poł. XIX w. (?)
18. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 9 z częścią gospodarczą, drewn.- mur.,
2 poł. XIX w., rozbud. Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1624  obręb 01
19. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 11 z częścią gospodarczą, drewn., 1797,  przebud. 1946, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1625 obręb 01
20. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o, dom nr 14 z częścią gospodarczą ok. 1870,  przebud. 1960, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1435 obręb 01
21. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 15 z częścią gospodarczą, drewn.- mur., ok. 1880, rozbud. ok. 1920, Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1627 obręb 01
22. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 16 z częścią gospodarczą, drewn.,
ok. 1835, przebud), Rejestr: A.874, decyzja z 20.10.1955 r., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2436 obręb 01
23. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 2, drewn., 1949 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2424 obręb 01
24. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 7, drewn., 1945 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1623 obręb 01
25. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 10, drewn., okres międzywojenny XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2431 obręb 01
26. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 12, drewn., koniec XIX w., przebud. 1938 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2434 obręb 01
27. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 21, drewn., XIX/XX w., przebud. 1963 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1630 obręb 01
28. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 23, drewn., 1920 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1631 obręb 01
29. DALESZYCE, ul. G ł o w a c k i e g o,  dom nr 25, drewn., 1915 r., przebud., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1632/2 obręb 01
30. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, Dom Parafialny później: Ludowy (róg Kościelnej
i Głowackiego), mur., 1923 r., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1621 obręb 01
31. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, kapliczka Św. Jana Nepomucena, mur., poł. XIX  w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 101/3 obręb 01
32. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 8, drewn., XIX-XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1575/2 obręb 01
33. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 16, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 1454 obręb 01
34. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 30, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2414 obręb 01
35. DALESZYCE, ul. K o ś c i e l n a, dom nr 21 (narożny z ul. Reja), drewn., kon. XIX-pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2458 obręb 01
36. DALESZYCE, ul. K o ś c i u s z k i, figura Św. Jana Nepomucena, kam., 1811 r., dz. nr ewid.: 2209  obręb 01
37. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 1, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2460/1 obręb 01
38. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 11, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2365 obręb 01
39. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 16, drewn, XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2359 obręb 01
40. DALESZYCE, P l. S t a s z i c a (Rynek), dom nr 17, drewn., XX w., Rejestr: A.308, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2367 obręb 01
41. DALESZYCE, Ul. W i g u r y, dom nr 5, drewn., pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2676 obręb 01
42. DALESZYCE, Ul. W i g u r y, dom nr 7, drewn., pocz. XX w., Rejestr: A.308, decyzja
z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 2675 obręb 01
43. DALESZYCE, kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena przy drodze w kierunku Górna, Rejestr: A.311, decyzja z 30.03.1988 r., dz. nr ewid.: 350 obręb 01
44. MÓJCZA, KOŚCIÓŁ PW. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, drewn., 1865, rozbud. 1917, dobud. części mur. 1982, dz. nr ewid.: 340  obręb 09
45. SŁOPIEC RZĄDOWY, dwór, Rejestr: A.312, decyzja z 09.09.1957 r., 28.10.1971 r.,
dz. nr ewid.: 779/13  obręb 13
46. SŁOPIEC RZĄDOWY, pozostałości ogrodzenia z bramą, mur. – drewn., 1 poł. XIX w.,
dz. nr ewid.: 779/13 obręb 13
47. SŁOPIEC RZĄDOWY, młyn wodny (obecnie pozostałości), Rejestr: A.313, decyzja
z 15.02.1967 r., dz. nr ewid.: 724/3 obręb 13
48. SUKÓW, Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski i św. Augustyna, Rejestr: A.314/1, decyzja z dn. 23.08.1988 r., dz. nr ewid.: 1121 obręb 15
49. SUKÓW, Plebania, Rejestr: A.314/2, decyzja z dn. 23.08.1988 r., dz. nr ewid.: 691  obręb 15
50. SUKÓW, ogród przy plebanii z zespołem starodrzewia po starym kościele, pocz. XX w.,
dz. nr ewid.: 691 obręb 15
51. SUKÓW, cmentarz parafialny rzym.-kat., dz. nr ewid.: 1233, 1239/1  obręb 15
52. SZCZECNO, Dwór (obecnie pozostałości), Rejestr: A.315/1, decyzja z 30.03.1988 r.,
dz. nr ewid.: 729 obręb 16
53. SZCZECNO, Park, Rejestr: A.315/2, decyzja z 11.12.1957 r., 30.03.1988 r., dz. nr ewid. 728/32, 758, 728/31, 729 obręb 16