Mieszkańcy Ziemi Daleszyckiej wsławili się swym udziałem w walkach narodowo-wyzwoleńczych, zwłaszcza w powstaniu styczniowym oraz w czasie drugiej wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 24 miejsca pamięci narodowej:
1)      Tablica Partyzantów - Armii Krajowej Żołnierzy "Barabasza" -"Wybranieccy" - Cisów, kościół parafialny,
2)      Pomnik Członków Ruchu Oporu 1939 - 1945, - Daleszyce, PI. Cedry-skwer,
3)      Tablica Ks. Kpt. Henryka Peszko Ps. "Wicher", kapelana IV płk leg. AK, Daleszyce, wmurowana w figurę Matki Boskiej, park, pl. Staszica,
4)      Pomnik - Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej, - Cisów, cmentarz parafialny,
5)      Tablica Żołnierzy AK "Wybranieccy" 1939 -1945, - Daleszyce, w kruchcie kościoła parafialnego,
6)      Mogiły Ofiar Egzekucji 1944r., - Daleszyce, cmentarz parafialny,
7)      Mogiły Ofiar Wojny 1944 -1945r., - Suków, cmentarz parafialny,
8)      Pomnik Powstańców 1863r. i Partyzantów 1943 -1945, - Cisów, lasy cisowskie przy szlaku do Widełek,
9)      Tablica Żołnierzy - Partyzantów 1939 -1945, - Kaczyn - kościół parafialny,
10)  Pomnik - Miejsce Obozu Oddz. AK "Barabasza" - Cisów, w - lasach cisowskich na stoku Góry Stołowej,
11)  Pomnik - Mogiła Żołnierza AK 1944r., - Cisów, cmentarz parafialny,
12)  Mogiła Partyzanta AK, - Cisów - cmentarz parafialny,
13)  Obelisk - Powstańców 1863r., - Cisów - lasy cisowskie, przy szlaku niebieskim z Daleszyc do Widełek,
14)  Tablica Partyzantów AK "Wybranieccy", - Cisów, kościół parafialny,
15)  Symboliczna Mogiła Powstańców 1863r. Żołnierzom I i II Wojny Światowej,- Kranów, w - polu przy drodze z Daleszyc do Kranowa,
16)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1942 -1944r., - Suków - Papiernia, 80 m. w głąb lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
17)  Mogiła Partyzancka AK 1945r., - Cisów, cmentarz parafialny,
18)  Pomnik Ofiar Egzekucji 1943r. - Suków, na skraju lasu, przy drodze Daleszyce - Suków, na odcinku Marzysz - Papiernia,
19)  Pomnik Walki Partyzanckiej 1944r., Niestachów, przy drodze Niestachów -Radlin w pobliżu szkoły podstawowej,
20)  Mogiła Partyzanta 1943r. - Niestachów, w lesie na pół. od skrzyżowania dróg do Sukowa i Daleszyc,
21)  Pomnik - Miejsce Lądowania Desantu mjr Józefa Sobiesiaka, - Szczecno, w lesie na wschód od wsi Szczecno przy leśnym dukcie do wsi Holendry,
22)  Tablica pamiątkowa Ku Czci por. dypl. Edwarda Witolda Skrobota „Wiernego”, partyzanta oddziału AK pod dowództwem "Barabasza", -Cisów, kościół parafialny.
23)  Tablica upamiętniająca pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach w 1926r., Daleszyce, Plac Staszica,
24)  Pomnik „W Hołdzie Mieszkańcom Ziemi Daleszyckiej – Uczestnikom Walk o Niepodległość Polski – Społeczeństwo” – Daleszyce, cmentarz parafialny.
25) Pomnik upamiętniający walki Powstania Styczniowego 1863/64 - Szczecno teren Publicznej Szkoły Podstawowej.