CISÓW
1.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. WOJCIECHA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      kościół XVIII w., mur., remont., nr rej. 292 1768 - 1816, remont. 1938 i 1977,
    c.       lamus (ze stodołą VIII w., drewniany, 1763r.,
    d.      ogrodzenie (z bramką), XIX w., mur., l ćw. XIX,
    e.       ogród (przy plebani), XX w., ok. 1900r.,
    f.        plebania, XX w., drewniana, remontowana, ok. 1900 , remont. 1986r.
2.        CMENTARZ PARAFIALNY:
    a.       stary, XIX w., nr rej. 1148,teren w granicach ogrodzenia, połowie XIX w,
    b.      nowy, XIX w., nr rej. 1149, teren w granicach ogrodzenia, 2 połowie XIX w.
3.        DOM N R 39, XIX w., nr rej. 552 wł. Józefa Krzemińska, drewniany 1827r.,
4.        DOM (z częścią gospodarczą) NR 114, XX w., wł. Bolesław Ruczyński, drewniany, ok. 1918r.

DALESZYCE
5.        UKŁAD URBANISTYCZNY nr rej. 1044 XVI-XIX,
6.        ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:
    a.       cmentarz przykościelny - teren w granicach ogrodzenia,
    b.      dzwonnica (dzwonnica–brama ze schodami), XIX w., nr rej. 1040 przebudowany, murowana, 1833,
    c.       kościół, XIII w., mur., przebudowany, nr rej. 1040., 1221, gruntownie przebudowany XVII, przebudowany i rozbudowany 1907 -   1920, arch. Stefan Szyller,
    d.      ogrodzenie (z bramkami), XIX w., murowane, przebudowane, l ćw. XIX, przebudowane po 1907r.
7.        ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO
    a.       cmentarz, XIX w., nr rej. 1140 teren w granicach ogrodzenia, 2 ćw. XIX w.,
    b.      kaplica, XX w., mur nr rej. 1043, 1908r.,
8.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XIX w., mur., remont., przy ul. Kościelnej, pot. XIX, remont. 1986.
9.        KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA, XX w., mur., remont., nr rej. 1041, przy drodze do Górna, l pół. XIX, remont, l. 80 XX,
10.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 5:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, 1892,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, 1892.
11.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 9:
    a.       brama, XX w., drewniana, pocz. XX w.,
    b.      dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniane - murowany, przebudowany, ok. 1920, rozbudowany, c. stodoła, XX w., drewniana, początek XX w,.
12.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 11:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XVIII w., drewniany, przebudowany, 1797, przebudowany 1946,
    b.      stodoła, XIX w., drewniana, pocz. XIX.
13.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 21:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XIX w., drewniany, XIX I XX przebudowany, 1963,
14.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 23:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1920, remont. 1973.
15.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 25:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, ok. 1915, przebudowany, ok. 1926, remontowany, 1937, 1977, 1980, b. stodoła, XX w., drewniana, 1928,
16.   ZESPÓŁ ZAGRODY, ul. Głowackiego NR 27:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w., drewniany, 1910, przebudowany, po 1946, remont. 1973,
    b.      ogrodzenie, XX w., murowane, 1910,
    c.       piwnica, XX w., murowane, 1910,
    d.      stodoła, XX w., drewniane, 1910.
17.   DOM ul. Głowackiego Nr 14, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1870r., przebudowany 1960r.
18.   DOM ul. Głowackiego Nr 15, XIX w.,, murowano - drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1880r., rozbudowany 1920r.
19.   DOM ul. Głowackiego Nr 16, XIX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1835r.,
20.   DOM ul. Kościuszki NR 57, XX w., drewniany, przebudowany, (z częścią gospodarczą), ok. 1901.
21.   DOM ul: Kościelna NR 18, XIX w., drewniany, 2 połowa XIX.
22.   DOM (z częścią gospod.), ul. 3 Maja NR 10, XX w., drewniany, 1915r.
23.   STODOŁA, pl. Cedry nr 17, XIX w., drewniana, wł. Henryk Lizis, ok. 1890
24.   CMENTARZ ŻYDOWSKI, XIX w., l połowa XIX, teren nie ogrodzony przy szosie z Daleszyc do Rakowa za rozwidleniem drogi do Napękowa.
 
MÓJCZA
25.   KOŚCIÓŁ P.W. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, XIX w., drewniany, przebudowany 1865r., rozbudowany 1917 r, dobudowana część murowana w 1982r.
 
NIESTACHÓW
26.   ZESPÓŁ ZAGRODY NR 28:
    a.       dom (z częścią gospodarczą), XX w, drewniany, wł. E.Grzegulec, ok. 1900r.,
    b.      stodoła, XX w., drewniany, ok. 1900r.
 
SŁOPIEC RZĄDOWY

27.   ZESPÓŁ DWORU:
    a.       dwór, XIX w., murowany, nr rej. 636, l poi XIX,
    b.      ogrodzenie (pozostałości ogrodzenia z bramą) , XIX w., murowano -drewniany, z bramą ,1 połowa XIX w.
28.   MŁYN WODNY, XIX w., murowano - drewniany, ruina, nr rej. 298 wł. Janusz Tomala, 1861r., od 1964 w postępującej ruinie.
 
SUKÓW

29.   ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI:
    a.       kościół, XX w., murowano - drewniany, nr rej. 1046, 1930-1936, arch. Jan Karol Sas - Zubrzycki,
    b.      ogród (przy plebani), XX w:, z zespołem starodrzewia po starym kościele,
    c.       plebania, XX w., drewniana, remont., nr rej. 1046, 1918r., dobudowa ganku 1936, remont, ok. 1975.
30.   DOM (z częścią gospodarczą), nr 106, XX w., drewniany, wł. Władysław Cedro, 1901r.
31.   CMENTARZ PARAFIALNY, XX w. teren w granicach ogrodzenia, 1918r.
 
SZCZECNO
32.   ZESPÓŁ DWORU
    a.       dwór, XVIII w., murowano - drewniany, przebudowany, nr rej. 1042 rozbudowany 4 ćw. XIX w, od 1995r. nie użytkowany,
    b.      park krajobrazowy, XIX w., nr rej. 1042, 2 połowie XIX w.
 
WIDEŁKI
33.   DOM NR 30, XIX w., drewniany., wł. Michalina Pietras, drewn., 1829r.
Wszystkie obiekty zabytkowe, stanowiące obiekty kultu religijnego lub obiekty użyteczności publicznej znajdują się w dobrym stanie technicznym i są użytkowane. W gorszej sytuacji są budynki mieszkalne, często opuszczone, o standardach odbiegających od aktualnych wymagań egzystencjonalnych. Dla niektórych obiektów inwentaryzacja fotograficzna wykonana w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej terenu gminy, jest ostatnim dokumentem fotograficznym obiektu.