Długo wyczekiwana inwestycja dobudowy kanalizacji w miejscowościach Suków i Kranów dojdzie do skutku. Samorząd gminy Daleszyce pozyskał na ten cel 70% dofinansowania zewnętrznego, prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Jednak to nie koniec planów samorządowców dotyczących rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie.

Suków i Kranów z siecią kanalizacyjną

Jak podkreślił włodarz gminy Daleszyce, budowa kanalizacji w miejscowościach Suków i Kranów jest nie tylko wyczekiwana, ale i społecznie konieczna. – Mieszkańcy Kranowa czekają na budowę kanalizacji już kilkanaście lat. Pierwszy podjęty w tej sprawie projekt stracił ważność i dopiero teraz inwestycja doczekała się dopięcia wszystkich niezbędnych formalności. Jeszcze w tym roku ruszy budowa i zostanie zakończona w roku następnym – poinformował Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – W Sukowie kilka lat temu został wykonany pierwszy odcinek kanalizacji, potem z jakiegoś powodu inwestycja stanęła. Teraz będziemy nadrabiać te zaległości i rozbudowywać sieć. Chcemy w ramach planowanej obecnie inwestycji skanalizować całą miejscowość zgodnie z dokumentacją – dodaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie pokryje 70% kosztów kwalifikowanych budowy.

Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach do rozbudowy

Warto dodać, że projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Sukowie i Kranowie jest spójny z rozbudową oczyszczalni ścieków w Daleszycach. To zadanie opiewa na kwotę około 10 milionów złotych. Samorząd gminy Daleszyce stara się o dofinansowanie także tej inwestycji. Może ono pokryć 70% kosztów kwalifikowanych zadania. – Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i obecnie znajduje się w ocenie merytorycznej. Po podpisaniu umowy, inwestycja ruszy jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu

To jednak nie koniec inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce. – W tym roku czeka nas również przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu. Na ten cel zabezpieczyliśmy już środki w wysokości 250 tysięcy złotych. Aby móc przyjąć ścieki od nowo przyłączonych gospodarstw domowych, oczyszczalnia musi być zmodernizowana. Jest to zadanie konieczne – tłumaczy burmistrz Dariusz Meresiński.

Ambitne plany samorządowców

Przypomnijmy, gmina Daleszyce jest skanalizowana w blisko 60%. Co ważne, w miejscowościach, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalna z uwagi na małą liczbę zabudowań, samorząd wdrożył program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. – Zależy nam, aby mieszkańcom gminy Daleszyce żyło się na jej terenie na miarę XXI wieku. Szamba powinny więc odejść do lamusa. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków jest częścią szeroko zakrojonego planu udoskonalenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce, który sukcesywnie realizujemy – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński i dodaje, że w bieżącym roku 2018 zostanie także ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, który wykona niezbędną dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Niestachów i Brzechów.

Agnieszka Olech

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com