Blisko 8 kilometrów kanalizacji sanitarnej dla 730 osób oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, z której skorzysta prawie 5 tysięcy osób – dwie ogromne inwestycje w gminie Daleszyce już niebawem będą realizowane. 15 maja podpisano umowę na ogromne dofinansowanie zewnętrzne dla tych zadań.

Umowa na milionowe inwestycje podpisana

15 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinasowanie zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”. Umowę swoimi podpisami sygnowali: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego i Dariusz Meresiński – burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

– W dniu dzisiejszym podpisaliśmy dwie umowy, na bardzo duże inwestycje – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. - Jedną z tych inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach. To długo wyczekiwane zadanie, które dziś doczekało się początku realizacji. Umowa została podpisana, a więc pierwszy krok do tego, abyśmy wybudowali oczyszczalnię został postawiony. Drugą bardzo dużą inwestycją jest budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Suków i Kranów. Każde z zadań otrzymało dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Ogromne podziękowania kieruję dla marszałka Adama Jarubasa, za wsparcie tych przedsięwzięć, bo będą one służyły mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce, dodaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Jest ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych dofinansowania

W wyniku realizacji pierwszego zadania w miejscowościach Kranów i Suków zostanie wybudowane 7,82 km kanalizacji sanitarnej. Wartość kosztorysowa zadania to 6.541.593,00 złotych.

Drugi projekt przewiduje dobudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Pozwoli to zwiększyć jej przepustowość i rozwiąże problem gospodarki osadowej. Wartość kosztorysowa zadania to 10.025.942,00 złotych.

Ogromne znaczenie inwestycji podkreślił marszałek Adam Jarubas. – Daleszyce dynamicznie rozwijają się i podobnie jak całe województwo świętokrzyskie nadrabiają wieloletnie opóźnienia infrastrukturalne. Bardzo cieszę się, że mogliśmy dziś podpisać umowę na inwestycję, która przyczyni się do dalszego rozwoju gminy – mówi marszałek Adam Jarubas.

O znaczącym progresie w rozwoju gminy Daleszyce mówił również Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Jest to bardzo dynamiczna gmina, która dzięki dobrej współpracy dwóch samorządów może realizować kolejne wielkie inwestycje. Sam budżet, największy w powiecie kieleckim, świadczy o tym dynamicznym rozwoju i dużej absorbcji środków zewnętrznych. Jest to rozwój kompleksowy, na wielu obszarach. Wskaźniki chociażby zwodociągowania, czy skanalizowania pozycjonują gminę w czołówce. Burmistrz Dariusz Meresiński wykorzystuje okazję do pozyskiwania środków zewnętrznych, a my jako samorząd województwa, staramy się robić wszystko, aby ten rozwój wspierać – podkreśla Piotr Żołądek.

Ruszają przygotowania do przetargów

Jak informuje burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, zadanie obecnie jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. - Mamy nadzieję, że szybko uda się przeprowadzić procedurę przetargową, podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć realizację tych dwóch zadań. Jeśli wszystko uda się pomyślnie zrealizować, zakończenie prac przewidujemy w 2019 roku – podsumowuje burmistrz.

Agnieszka Olech

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com