W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Niestachowie. Dokument swoimi podpisami sygnowali Burmistrz Dariusz Meresiński przy kontrasygnacie skarbnika gminy Jadwigi Głozowskiej oraz właściciel firmy wykonawczej z Kielc Mirosław Stolarczyk.

Wartość projektu wynosi 883 140,00 zł, z czego tylko 25% pochodzić będzie z budżetu gminy. Zadanie realizowane jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków", na które gmina podpisała w ubiegłym roku umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka.

W dzisiejszym akcie podpisania umowy, nie kryjąc swojego zadowolenia, udział wzięli przedstawiciele Zarządu OSP Niestachów: Prezes jednostki Kazimierz Kozieł, Naczelnik Rafał Scendo i Skarbnik Adam Górecki.

- Cieszę się, że to kolejne już działanie na rzecz doposażenia naszych jednostek OSP, które będzie służyło poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Daleszyce – podkreśla Burmistrz Dariusz Meresiński.

Termin na dostarczenie samochodu przewidziany jest na 24.04 2017 r.