W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste podpisanie umowy między gminą Daleszyce, którą reprezentował Burmistrz Dariusz Meresiński, a Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Adama Jarubasa, na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Niestachów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”. W podpisaniu umowy uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

Wartość projektu to kwota 885 809,10 zł, z czego dofinansowanie stanowi 75% i wynosi 664 356,82 zł, wkład własny to 15% czyli 221 452,28 zł. Wniosek gminy Daleszyce został bardzo wysoko oceniony i na 39 gmin ubiegających się o wsparcie, znalazł się na 9 miejscu na liście rankingowej w województwie i trzecim w powiecie.