centrum przesiadkowe loga

Gmina Daleszyce otrzymała blisko 800 tysięcy złotych dofinansowania unijnego na budowę centrum przesiadkowego dla pasażerów. Parking powstanie przy cmentarzu w Sukowie, będzie to miejsce z zatokami postojowymi dla autobusów i samochodów osobowych oraz wygodną poczekalnią. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podpisał już w tej sprawie stosowną umowę.

W Sukowie powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe

Gmina Daleszyce będzie realizować projekt pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”, zmierzający do utworzenia przyjaznych dla pasażerów węzłów przesiadkowych. – Projekt ma na celu zwiększanie atrakcyjności i popularności komunikacji publicznej i zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z tego rodzaju usług – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Znaczące dofinansowanie

Ogólna wartość projektu to 938 tysięcy złotych, z czego blisko 800 tysięcy złotych pokryje unijne dofinansowanie, które zostało przyznane w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT-KOF” RPO WŚ na lata 2014-2020. 19 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została w tej sprawie podpisana stosowna umowa. – Projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zachęceniu do korzystania z komunikacji zbiorowej na rzecz zmniejszenia użytkowania samochodów, a co za tym idzie, obniżenie emisji substancji szkodliwych dla powietrza – podkreślał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Duża liczba pasażerów rocznie

Według wstępnych szacunków liczba pasażerów, którzy skorzystają z węzła przesiadkowego to 3 tysiące osób rocznie. Jak podkreślała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas podpisania umowy na dofinansowanie, centrum przesiadkowe w Sukowie będzie miało bardzo istotne znaczenie w całym układzie komunikacyjnym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. – Inwestycja będzie jednym ze sposobów na poprawę dostępności transportu publicznego i jego pełniejsze wykorzystanie. Centrum będzie miejscem, które pozwoli na sprawną i szybką zmianę środka transportu – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Szeroki zakres prac

W Sukowie powstanie budynek pełniący funkcję poczekalni. W pobliżu wybudowana zostanie pętla autobusowa z dwoma wyodrębnionymi zjazdami oraz plac postojowy dla autobusów z czterema stanowiskami. W planach jest także zatoka autobusowa z postojem i cztery zatoki postojowe dla pojazdów osobowych obejmujące 47 stanowisk. W projekcie uwzględniono też miejsca postojowe dla rowerów, ławki, chodniki, oświetlenie uliczne i niezbędne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Zakończenie inwestycji przewidziano na kwiecień 2022 roku.