Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie warsztatowe dotyczące transportu i mobilności w naszym mieście! Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii związanej ze sposobem przemieszczania się w mieście Kielce oraz w gminach należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zdecydujemy o transporcie w KOF!

loga

VI Oś priorytetowa - Rozwój miast
Działanie 6.2 – Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF

Tytuł projektu: „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.06.02.00-26-0020/16-00

Wartość projektu ogółem: 3 153 600,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 853 600,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 849 231,93 zł
Wkład własny: 1 304 368,07 zł

Chcemy, żeby wszystkie miasta i wsie w obrębie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego były lepiej skomunikowane, żeby przemieszczanie się było wygodne i bezpieczne.

Chcemy, by dzieci miały zielone tereny do zabawy, żeby powstawało więcej parków, a powietrze którym oddychamy było czystsze.

Chcemy, by wszyscy mieszkańcy mieli lepszy dostęp do podstawowych usług oraz zagwarantowane rozwiązania zwiększające komfort podróży niezależnie od środka transportu.

zit kof loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
Umowa o dotację nr DRP/BDG-II/POPT/45/20

„W dniach 2-4 marca 2022 r. odbyły się Warsztaty w ramach opracowania dokumentu diagnostycznego „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”. Dokument powstaje na zlecenie miasta Kielce i będzie elementem wyjściowym do stworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

centrum przesiadkowe loga

VI Oś priorytetowa - Rozwój miast
Działanie 6.1 - Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce
Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.06.01.00-26-0015/16-00

Wartość projektu ogółem: 2 437 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 254 200,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 502 470,48 zł
Wkład własny: 934 529,52 zł

  1. Rusza termomodernizacja „budynku B” szkoły w Szczecnie
  2. Trwa remont szkoły w Brzechowie. Co się zmieni?
  3. Postępują prace w Brzechowie
  4. Szkoła jak nowa. Koniec prac w Brzechowie
  5. Pracowite ferie. Ekipa remontowa w szkole w Szczecnie
  6. Szkoła w Szczecnie odnowiona. Koniec termomodernizacji

centrum przesiadkowe loga

Gmina Daleszyce otrzymała blisko 800 tysięcy złotych dofinansowania unijnego na budowę centrum przesiadkowego dla pasażerów. Parking powstanie przy cmentarzu w Sukowie, będzie to miejsce z zatokami postojowymi dla autobusów i samochodów osobowych oraz wygodną poczekalnią. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podpisał już w tej sprawie stosowną umowę.

W Sukowie powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe

Gmina Daleszyce będzie realizować projekt pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”, zmierzający do utworzenia przyjaznych dla pasażerów węzłów przesiadkowych. – Projekt ma na celu zwiększanie atrakcyjności i popularności komunikacji publicznej i zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z tego rodzaju usług – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.