9 października w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce została podpisana umowa na wykonanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków. Inwestycja opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych!

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMLEX” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju. Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce” zostało podzielone na części.

Realizacja części zadania, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” rozpocznie się lada dzień. Powstanie blisko 4 600 metrów kanałów głównych oraz 2 861 metrów przyłączy w ilości 113 sztuk. Wybudowana zostanie także jedna pompownia oraz studzienki. Koszt realizacji tej części zadania opiewa na kwotę 2 mln 764 tys. 284 zł.

Realizacja kolejnej części zadania, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” również rozpocznie się na dniach. Wybudowane zostanie 1 808 metrów kanału głównego, 25 sztuk przyłączy, studzienki i jedna pompownia ścieków. Koszt realizacji tej części zadania wyniesie 1 mln 412 tys. 627 zł.

Zakończenie całości robót budowlanych przewidziano na 31 października 2019 roku. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agnieszka Olech