kanalizacja-kranow-sukow

Długo wyczekiwana inwestycja dobudowy kanalizacji w miejscowościach Suków i Kranów już wkrótce zostanie zakończona. Samorząd gminy Daleszyce pozyskał na ten cel 70% dofinansowania zewnętrznego do kosztów kwalifikowalnych, prace budowlane są już zaawansowane.

Suków i Kranów z siecią kanalizacyjną

Jak podkreśla włodarz gminy Daleszyce, budowa kanalizacji w miejscowościach Suków i Kranów jest wyczekiwana, i choć bardzo droga to społecznie konieczna. – Mieszkańcy Kranowa czekali na budowę kanalizacji już kilkanaście lat. W Kranowie trwa pierwszy etap budowy, który opiewa na kwotę prawie 4 milionów złotych. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację etapu drugiego. Umowa na dofinasowanie tego zadania została już podpisana z Urzędem Marszałkowskim.

W Sukowie realizowane są kolejne odcinki kanalizacji. Mowa tu o następujących odcinkach:
- Suków „Działki” wartość zadania wynosi prawie 1,5 miliona złotych,
- Suków „Babie” to kwota prawie 3 miliony złotych,
- Suków ulica Dymińska to kwota 0,7 miliona złotych.

Wszystkie prace mają zakończyć się przed 31 października tego roku.

Koszt inwestycji to kwota ponad 8,1 miliona złotych. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie pokryje 70% kosztów kwalifikowanych budowy.

Ambitne plany samorządowców

Przypomnijmy, gmina Daleszyce jest skanalizowana w blisko 60%. Co ważne, w miejscowościach, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalna z uwagi na rozproszoną lub małą liczbę zabudowań, samorząd wdrożył program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. – Zależy nam, aby mieszkańcom gminy Daleszyce żyło się na jej terenie na miarę XXI wieku. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa przydomowych, ekologicznych oczyszczalni ścieków jest częścią szeroko zakrojonego planu udoskonalenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce, który sukcesywnie realizujemy – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. W planach jest już kolejna inwestycja, a mianowicie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Niestachów i Brzechów. Na to zadanie zostanie wkrótce ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Mateusz Fąfara