Obecnie kończymy ważne zadanie, jakim była rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w „Aglomeracji Marzysz”, w miejscowości Kranów (II etap)

Jednocześnie trwa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, która będzie bardziej nowoczesna i przyjazna środowisku

Trwają również prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jakie powstaną w miejscowościach: Brzechów (kanalizacja i odcinek wodociągu łączący Daleszyce i Brzechów), Niestachów (kanalizacja sanitarna, z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny, oraz odcinki wodociągu lub kanalizacji w miejscowościach: Słopiec, Marzysz, Mójcza, Szczecno, Daleszyce, Suków, Komórki i Niwy.

Wszystkie zadania będą realizowane po przygotowaniu dokumentacji projektów.

oczyszczalnia szczecno