loga efs

Gmina Daleszyce zaprasza seniorów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Słopca i Mójczy na spotkania rekrutacyjne dotyczące otwarcia nowych klubów seniora na terenie naszej gminy.

Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych:

22 listopada w Brzechowie o godz. 16-tej i w Niestachowie o godz. 18-tej; 

24 listopada w Marzyszu o godz. 16-tej i w Słopcu o godz. 18-tej;

25 listopada w Mójczy o godz. 15:30.

Na spotkania zaprasza burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Anna Kosmala - prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które wraz z gminą Daleszyce realizuje projekt „Razem z Seniorami” oraz kierownik projektu Renata Miszczuk.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia.

W nowo powstających klubach seniora przewidziane są działania z zakresu doradztwa medycznego i programy edukacyjne służące aktywizacji osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych (warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia ruchowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne).