logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce jest beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce”, którego całkowity koszt zgodnie z umową wynosi 1.838.502,99 zł. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Daleszyce poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która realizowana jest w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy z dofinansowaniem w wysokości 392.926,00 zł obejmuje:

- budowę pompowni wody w miejscowości Brzechów,
- uruchomienie ujęcia wody w Smykowie,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Smyków,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niestachów.

  • Etap drugi z dofinansowaniem w wysokości 558.162,00 zł obejmuje:

- przebudowę oczyszczalni ścieków w Szczecnie.

Więcej informacji o realizacji projektu znajdziesz pod poniższymi linkami.

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/410-krok-do-modernizacji-oczyszczalni-w-szczecnie

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/506-umowa-podpisana-ruszaja-prace-na-oczyszczalni-szczecno

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/703-wazna-inwestycja-w-brzechowie

https://daleszyce.pl/index.php/start/aktualnosci/738-porzadkujemy-gospodarke-wodno-sciekowa-nowe-przylacza-wodociagowe-w-naszej-gminie