W dniu 5 maja 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sukowie rozegrane zostały XLIII Eliminacje Powiatu Kieleckiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych.

 Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Regulamin turnieju przewidywał rozegranie konkurencji teoretycznych (test wiedzy, który składał się z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 25 minut.  Test – skrzyżowania składał się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

Czas rozwiązania testu 15 minut.) i konkurencji praktycznych. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polegała na przejechaniu układu dróg i zaliczeniu wylosowanych punktów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Podczas przejazdu należało zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch, z minimum 6 wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych (wg kolejności wpisanej na indywidualną kartę kontrolną uczestnika) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie; jazda rowerem po torze sprawnościowym, konkurencja polegała na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez organizatora.  Tor sprawnościowy  składał się z siedmiu przeszkód, czas przejazdu nie jest limitowany . Konkurencja z udzielaniem pomocy przedmedycznej polega na wykonaniu przez całą drużynę, w czasie 5 minut zadania praktycznego w postaci udzielenia pomocy osobie lub osobom poszkodowanym. Wszystkie drużyny startujące  wykonywały jednakowe zadanie.

W klasyfikacji końcowej turnieju wyłonione zespoły rywalizowały w dwóch grupach. W powiecie kieleckim grodzkim w grupie starszej tryumfowała Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kielcach. Indywidualnie pierwszy był Jakub Mochocki (Szkoła Podstawowa Nr 24  w Kielcach), drugą lokatę zajął Paweł Winiarczyk       (Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kielcach) a trzeci Jakub Fąfara (Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kielcach)

W finale województwa świętokrzyskiego powiat kielecki ziemski w grupie starszej będzie reprezentowany przez drużynę Szkoły Podstawowej w Sukowie, natomiast grupę młodszą Szkoła Podstawowa w Krajnie. Klasyfikację indywidualną w grupie starszej zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Sukowie zakończyli na następujących pozycjach: pierwszy był Wojciech Pustuła, drugi okazał się Kryspin Zelba, a trzeci Jakub Kosmala. W grupie młodszej dwa pierwsze miejsca zajęli Oliwier Jaguś oraz Piotr Anioł ze Szkoły Podstawowej w Krajnie natomiast na trzecim miejscu znalazł się Antoni Stróżyk ze Szkoły Podstawowej w Sukowie.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli m. in. Pan Mirosław Gębski Starosta Kielecki; Pan Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski; Pan Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce; Pan Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce; Pani Agnieszka Kuś Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Patronat medialny sprawowali: Echo Dnia w Kielcach, TVP 3 Kielce, Radio eM w Kielcach oraz Głos Daleszyc.

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali kuferki słodycze ufundowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Opatowie. Przepyszne słodkości wręczył osobiście Pan Roman Marchewka Prezes Spółdzielni. Serdecznie dziękujemy wszystkim PARTNEROM wspierającym nasze działania w celu popularyzacji roweru jako ekologicznego środka transportu.

 Laureaci w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej otrzymali okolicznościowe puchar, medale, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów tegorocznego turnieju.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału, wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w codziennym życiu. Udział w tego typu turnieju wymaga od jego uczestników wszechstronnego przygotowania pod względem teoretycznym i praktycznym. Powodzenia w Finale Wojewódzkim BRD.