17 czerwca odbyło się jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miejskiej w Daleszycach, tak zwana sesja absolutoryjna. Po zakończeniu roku budżetowego radni ocenili pracę organu wykonawczego. W swojej decyzji byli zgodni, przyznając burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu jednomyślne wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok.

Podczas sesji pod publiczną debatę poddano „Raport o stanie Miasta i Gminy Daleszyce za 2023 rok”. Dokument dotyczył podsumowania działalności burmistrza w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów strategii, czy też uchwał Rady Miejskiej. W Raporcie zaprezentowano najważniejsze informacje o stanie oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odbioru odpadów, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Warto zaznaczyć, że zawartość raportu ma wpływ na wyniki głosowania radnych o udzieleniu, bądź nie wotum zaufania. Radni nie mieli najmniejszych wątpliwości i zagłosowali jednomyślnie za przyznaniem wotum zaufania burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu.

Kolejnym niezwykle ważnym punktem sesji było zapoznanie radnych ze stanem finansów Miasta i Gminy Daleszyce za 2023 rok. Co ważne, Regionalna Izba Obrachunkowa i wszystkie Komisje wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Daleszycach na czele jednogłośnie wydały pozytywne opinie w sprawie realizacji budżetu. Oznacza to, że burmistrz prawidłowo gospodarował publicznymi pieniędzmi, a środki finansowe były wydatkowane właściwie. W głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium radni ponownie nie mieli wątpliwości i jednogłośnie opowiedzieli się „za”. Burmistrz Dariusz Meresiński otrzymał jednomyślne absolutorium za 2023 rok, co potwierdziło zaufanie i wsparcie dla niego ze strony radnych oraz mieszkańców.

Jak podkreślał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rafał Siwonia, tak dobra kondycja Miasta i Gminy Daleszyce została osiągnięta dzięki ciężkiej pracy burmistrza Dariusza Meresińskiego, jego najbliższych współpracowników i pracowników Urzędu oraz ich oddaniu dla mieszkańców. Zaznaczył też, że deficyt budżetowy za 2023 rok był znacznie niższy niż planowano, co jest ogromnym sukcesem burmistrza, skarbnika oraz całego zespołu pracowników Urzędu. Wyraził również swoje gratulacje, zaznaczając, że także zgodna współpraca radnych przyczyniła się do tego sukcesu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Bernadeta Krzywicka, zwróciła uwagę na rekordowy budżet inwestycyjny w 2023 roku wynoszący 26,5 miliona złotych. W swoim wystąpieniu, podkreśliła rolę burmistrza w realizacji tych inwestycji, dziękując za jego zaangażowanie i skuteczność. - Po zapoznaniu się z tak obszernym i szczegółowym raportem o stanie gminy, jak również z wykonania budżetu za 2023 rok i oczywiście pozytywną opinią RIO widzimy, że to był kolejny dobry rok dla gminy i dla naszych mieszkańców. Zrealizowany został ogromny, rekordowy budżet. Mimo drożyzny, rosnących cen usług i materiałów mieliśmy przeznaczone na inwestycje aż 26,5 miliona złotych, z czego 22 miliony złotych to środki pozyskane przez pracowników i władze naszej gminy. Powstały kolejne odcinki dróg, chodników, rozbudowywana jest sukcesywnie infrastruktura sportowa, w tym ukończenie budowy nowych sal gimnastycznych czy boisk wielofunkcyjnych. Ogromne środki zostały przeznaczone na oświatę, na straże, kluby sportowe, programy prozdrowotne i wiele, wiele innych. Dziękujemy za to wszystko serdecznie burmistrzowi, pani skarbnik, sekretarzowi i pracownikom Urzędu. Nie byłoby tego jednak, a my jako radni nie stalibyśmy dziś z podniesioną głową, gdyby nie burmistrz naszej gminy. To jego doświadczenie samorządowe, doskonała znajomość gminy i jej mieszkańców, stuprocentowe zaangażowanie się w swoją pracę, kreatywność, przewidywalność, rozwaga i otwartość na potrzeby mieszkańców są kluczem naszego zadowolenia i satysfakcji z pracy dla gminy i naszych mieszkańców – mówiła radna  Bernadeta Krzywicka.                     

Beata Powałkiewicz, przewodnicząca Komisji Samorządowej, również wyraziła swoje zadowolenie z kierunku, w jakim rozwija się gmina. Natomiast Paulina Baran, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, podkreśliła efektywność gospodarowania środkami publicznymi, a Sławomir Jamioł, zastępca wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zwrócił uwagę na imponującą liczbę zrealizowanych inwestycji, które były możliwe dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

Po wystąpieniach przewodniczących poszczególnych komisji, udzielenie absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu było już tylko formalnością. Wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie, nagradzając burmistrza brawami, co bez wątpienia jest wyrazem pełnego poparcia dla jego działań i polityki.

Burmistrz Dariusz Meresiński, w imieniu własnym oraz skarbnika, sekretarza i wszystkich zaangażowanych w realizację ubiegłorocznego budżetu, wyraził wdzięczność za przyjęte uchwały. - Padło dziś wiele bardzo miłych słów w naszym kierunku i pochwał, za co z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym. Doda nam to pozytywnej energii, abyśmy dalej ciężko pracowali na rzecz naszych wspaniałych mieszkańców, aby nasza gmina nadal rozwijała się tak szybko i dynamicznie – mówił burmistrz Dariusz Meresiński, jeszcze raz dziękując radnym za jednogłośne udzielenie wotum zaufania i absolutorium.  

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Meresińskiego są dowodem na skuteczność i efektywność jego zarządzania oraz na zaufanie, jakim darzą go mieszkańcy i radni Miasta i Gminy Daleszyce.

Agnieszka Olech

Przy okazji takiego wydarzenia każdy martwi się o pogodę, która okazała się wprost idealna do zorganizowania festynu rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Sierakowie. Już od wczesnych godzin porannych organizatorzy dali z siebie wszystko, aby ten dzień był wyjątkowy dla ich uczniów.

Wydarzenie rozpoczęło się krótkim występem uczniów pod nazwą „Sąsiedzkie Porachunki” z którego każdy widz mógł wyciągnąć odpowiedni morał. Następnie Pani Dyrektor Renata Pindral zaprosiła wszystkich na boisko, gdzie czekało wiele atrakcji.

Dzieci miały okazję uczestniczyć w zabawach z animatorem Mateuszem Lutwinem z firmy Mat-Art, który zadbał, aby z każdej twarzy nie schodził uśmiech. Nie zapomniał też  zadbać o kondycję fizyczną, ponieważ konkurencje w których uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy wymagały dużej sprawności, a przy okazji dały im wiele radości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja pod nazwą „Bitwa na skarpetki”.

Na boisku czekał również oblegany dmuchaniec, do którego kolejka się nie kończyła. Można było zjeść smaczną watę cukrową, a dzieci mogły nauczyć się tworzyć różne kształty z balonów, co pozwalało rozwijać ich zdolności manualne. Nie zabrakło też strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smykowa, który edukowali jak należy się zachować w sytuacjach niebezpiecznych. Nauka poprzez zabawę – to jest to co lubimy najbardziej.

W tak ważnym dniu w życiu szkoły nie mogło zabraknąć zaproszonych gości m.in. Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Pani Joanny Witkowskiej – Sołtys Sołectwa Smyków.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Sierakowie oraz Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa.

Jak dobrze wiemy obecnie na piłkarskich boiskach w Niemczech trwają Mistrzostwa Europy. Jednak wiele osób zdecydowało się odejść od telewizorów i wybrać się w minioną sobotę na boisko w Mójczy, aby podziwiać wcale nie gorsze umiejętności piłkarskie drużyn, które zgłosiły się do udziału w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa. Emocji i zaciętej rywalizacji nie brakowało!

Ruch dla zdrowia i dobra zabawa przede wszystkim – takie hasło wybrzmiewało z ust wszystkich uczestników, który postanowili wziąć udział w zawodach.

Turniej rozpoczął się od rozgrywek najmłodszych piłkarzy, wśród których były drużyny: Młodzi z Mójczy, WKS Mójcza, KS Zagórze oraz KKP Korona. W pierwszym spotkaniu rywalizowali ze sobą zawodnicy KKP Korona oraz Młodzi z Mójczy. Już po tym spotkaniu można było założyć, że zawodnicy tych drugich będą walczyć o triumf rozgrywkach, ponieważ spotkanie zakończyło się wysokim wynikiem 1:7. Jak się później okazało na drużynę Młodych z Mójczy nie było mocnych i wygrywając wszystkie trzy spotkania i zdobywając 9 punktów stanęli na najwyższym stopniu podium.

Królem strzelców został Alan Mrozik, natomiast najlepszym bramkarzem Bartek Chłopek.

Po dokonaniu rozstrzygnięć wśród młodych adeptów sztuki piłkarskiej przyszedł czas na rozgrywki dorosłych. Zgłosiło się pięć drużyn: Amator Słopiec, Borków, Mójcza Fans, OSP Mójcza oraz Bukówka Team. Patrząc na rozgrywki, które miały miejsce rok temu można było się spodziewać, że drużyna Amatora Słopiec, która wtedy zajęła drugie miejsce może być faworytem. Jednak nie można było nikogo skreślać na początku, bo każdy z zespołów dysponował szeroką kadrą i czuć było wśród uczestników głód zwycięstwa.

Po zaciętych spotkaniach pełnych zwrotów akcji zwycięstwo w turnieju odniosła drużyna Amatora Słopiec, która zdobyła komplet punktów. Warto nadmienić, że kapitanem zespołu ze Słopca był Mariusz Dziadowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Massimo Kulas reprezentujący barwy Amatora.

Należy podkreślić, że sędziowanie stało na najwyższym poziomie a zadbali o to Pan Paweł Toboła, Radny Rady Miejskiej w Daleszycach oraz Pan Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Wśród zaproszonych gości była Pani Anna Kosmala, Radna Rady Powiatu Kieleckiego, która wręczyła wszystkim zespołom pamiątkowe medale. Natomiast zwycięskiej drużynie puchar wręczył Radny Rady Miejskiej, a zarazem Sołtys Sołectwa Mójcza, Dariusz Sarek.

Wszystkim należą się ogromne brawa za to, że na boisku zostawili serce, ale przy tym co było podkreślane najbardziej liczyła się dobra zabawa i wspólna integracja.

Organizatorzy zadbali także o kibiców – tych młodszych, na których czekał darmowy dmuchaniec oraz tych starszych, którzy mogli skosztować pysznej kiełbaski z grilla.

Mamy nadzieję, że to nie koniec piłkarskich emocji w Mójczy i w przyszłym roku także zobaczymy się na zielonej murawie!

Klasyfikacja końcowa – kategoria dzieci/młodzież

1. Młodzi z Mójczy — 9 pkt
2. WKS Mójcza — 6 pkt
3. KS Zagórze — 3 pkt
4. KKP Korona — 0 pkt

Klasyfikacja końcowa – dorośli

1. Amator Słopiec — 12 pkt
2. Borków — 5 pkt
3. Mójcza Fans — 5 pkt
4. OSP Mójcza — 3 pkt
5. Bukówka Team — 2 pkt

7 czerwca, mieszkańcy Daleszyc mieli okazję uczestniczyć w pierwszej w historii miasta potańcówce na świeżym powietrzu. Impreza, nazwana „Czerwcówką”, odbyła się na placu przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Była fantastyczna zabawa, muzyka na żywo, a nawet tort. Wspólnie bawiło się wiele osób.

Potańcówka „Czerwcówka” rozpoczęła się od uroczystego powitania gości przez  burmistrza miasta i gminy Daleszyce, Dariusza Meresińskiego, dyrektor MGOPS, Renatę Segiecińską oraz radną powiatu kieleckiego, Annę Kosmalę. – Pomysł na organizację tej potańcówki zrodził się z potrzeby integracji naszej społeczności – powiedziała dyrektor Renata Segiecińska. – Chcieliśmy stworzyć okazję do wspólnej zabawy i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza po nie tak dawnym okresie izolacji społecznej. Wierzę, że takie wydarzenia są nie tylko świetną okazją do zabawy, ale również wzmacniają więzi międzyludzkie – dodała.

Swoje uznanie dla inicjatywy wyraził także burmistrz Dariusz Meresiński. – Organizacja pierwszej plenerowej potańcówki w Daleszycach to inicjatywa, która ma wielkie znaczenie dla naszej społeczności. Tego typu wydarzenia pełnią wiele istotnych funkcji i przynoszą korzyści na wielu poziomach. Przede wszystkim, pozwalają na budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich. W dzisiejszych czasach, kiedy często brakuje nam czasu na spotkania z sąsiadami, takie okazje stają się bezcennym narzędziem integracji społecznej. Potańcówka na świeżym powietrzu jest również doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia. Taniec to nie tylko świetna zabawa, ale także forma aktywności fizycznej, która sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Dzięki takim inicjatywom możemy zachęcać naszych mieszkańców do aktywnego spędzania czasu i dbania o swoje zdrowie w przyjemny i angażujący sposób – mówi burmistrz Dariusz Meresiński i podkreśla, że nie można również zapominać o aspekcie kulturalnym. - Muzyka na żywo i możliwość wspólnego tańca wprowadzają element radości i pozytywnych emocji, które są niezwykle ważne w codziennym życiu. Warto także zaznaczyć, że organizacja takiej potańcówki to doskonały przykład współpracy różnych instytucji i wolontariuszy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia. Bez ich poświęcenia i ciężkiej pracy nie udałoby się stworzyć tak wspaniałej imprezy. To pokazuje, że razem możemy osiągnąć wiele i że w jedności siła – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Pod wrażeniem potańcówki była także radna powiatu kieleckiego, Anna Kosmala. - To fantastyczny pomysł, który pokazuje, jak ważne są takie spotkania dla naszych mieszkańców. Dzięki nim możemy lepiej się poznać i zacieśnić wzajemne relacje. Jestem przekonana, że tego typu inicjatywy powinny stać się stałym elementem kalendarza wydarzeń w naszej gminie. Przynoszą one korzyści nie tylko w kontekście bieżącej radości i zabawy, ale także długofalowo, wzmacniając wzajemne więzi i budując poczucie wspólnoty. Dlatego właśnie warto organizować takie wydarzenia i mam nadzieję, że „Czerwcówka’ stanie się stałym punktem w kalendarzu imprez naszej gminy – mówi radna Anna Kosmala.

Potańcówka rozpoczęła się od wspólnego tańca i muzyki na żywo, co szybko rozgrzało wszystkich uczestników. Uczestnikom przygrywali znakomici muzycy, Grzegorz Jamioł z Marzysza i Andrzej Wieczorek z Brzezin. Niestety, w trakcie znakomitej zabawy niespodziewanie rozpadało się, co zmusiło organizatorów do przeniesienia imprezy do wnętrza budynku. Jednakże deszcz nie popsuł humorów, a wręcz przeciwnie, atmosfera stała się jeszcze bardziej kameralna i radosna. Trzeba przyznać, że niespodziewana zmiana miejsca dodała uroku imprezie, a na wszystkich czekał pyszny tort, który dodatkowo podkreślił wyjątkowość tego wieczoru.

Warto podkreślić, że w organizację wydarzenia zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym członkowie projektu „Elastyczni na rynku pracy”, realizowanego przez MGOPS w Daleszycach kilka lat temu. – Spotkania takie jak „Czerwcówka” są niezwykle ważne. Pozwalają nam nie tylko spędzić czas w miłym towarzystwie, ale także wspierać się nawzajem i budować silniejsze relacje. Wspólna praca przy organizacji takich wydarzeń daje dużo satysfakcji i radości – mówi jedna z wolontariuszek.

Pierwsza potańcówka na świeżym powietrzu w Daleszycach przeszła do historii jako niezapomniana „Czerwcówka”. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, wolontariuszy oraz entuzjastycznej reakcji uczestników, wydarzenie to bez wątpienia na długo zostanie zapamiętane. I wszystko wskazuje na to, że będzie to początek pięknej tradycji, która na stałe zagości w kalendarzu daleszyckich wydarzeń.

Agnieszka Olech

Piknik rodzinny zorganizowany przez Akademię Piłkarską Spartakusa Daleszyce przyciągnął tłumy młodych piłkarek i piłkarzy, których wspierali ich najwierniejsi kibice - rodzice. Stadion Spartakusa stał się areną różnych ćwiczeń.

Na dzieciaki czekało mnóstwo konkurencji takich jak, znany z programów telewizyjnych „turbokozak”, bieg z rodzicem, zbijak, bieg z piłką po kopercie, traf w hula - hop, kręgle, a na deser wyjątkowy mecz rodzice kontra dzieci. Oprócz wyzwań typowo piłkarskich, dzieci mogły skorzystać z kursu pierwszej pomocy, który przeprowadzili strażacy z jednostki OSP Daleszyce. 

Nie mogło zabraknąć również przepysznych gofrów, kiełbasek, popcornu czy dmuchańców do których ustawiały się długie kolejki. Wielkie  brawa należą się rodzicom, którzy chętnie wykonywali ćwiczenia przygotowane przez trenerów Akademii, a trzeba przyznać, że wykonywali je z pełnym zaangażowaniem i dbałością o szczegóły.

Na zakończenie festynu odbyło się losowanie nagród, wśród których do wygrania były między innymi: słuchawki JBL,  vouchery na strzyżenie, ufundowane przez Antka Boksińskiego, gadżety klubowe, czapki firmy Joma, plecaki czy piłka z podpisami piłkarzy ręcznych Industria przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego.

Wszystkim osobą uczestniczącym w festynie na czele ze sponsorami,  rodzicami oraz osobami które przyczyniły się do tego, aby ten dzień zapadł na długo w pamięci naszych dzieci organizatorzy przesyłają serdeczne podziękowania. Razem możemy więcej, co udowadniają dzieci cytując słowa piosenki: „Spartakus Daleszyce piłkarze i kibice, kibice i piłkarze Daleszyce marzeń”.

„Dziatki dziadkom, a dziadki dziatkom” taką nazwę nosił projekt realizowany w świetlicy w Trzemosnej, którego finał skierowany był w kierunku najmłodszych mieszkańców tej miejscowości.

W wypełnionej po brzegi sali odbył się mini recital w wykonaniu pań, które były uczestniczkami projektu. Zaprezentowały one piosenki, wiersze, a także umiejętności artystyczne, aby rozbawić i rozweselić zebrane dzieci, które zostały zaproszone na sołecki Dzień Dziecka.

Na wszystkich milusińskich, którzy pojawili się w świetlicy, czekały drobne upominki, które wykonały występujące panie. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, mrożonych napoi, a także popcornu i waty cukrowej, która serwowana była przez cały czas trwania imprezy.

Gośćmi tego wydarzenia byli Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, Radny Rady Miejskiej w Daleszycach Mariusz Rokicki oraz gospodarz, sołtys Trzemosnej Wiesław Janik. W kierunku dzieci, a także artystów powędrowało morze życzeń i podziękowań oraz… słodycze.

Po takiej ilości cukrowej przyjemności wszyscy zostali zaproszeni do aktywności ruchowej przed świetlicą. Maty rekreacyjno-edukacyjne, mini kręgle, zjeżdżalnia i wiele innych aktywności pozwoliły spalić nadmiar kalorii.

Pamiętajmy, że dzieciństwo rządzi się swoimi prawami. Dzięki takim wydarzeniom za kilkanaście lat młodzież z Trzemosnej, będzie wspominać swoje dzieciństwo słowami – było słodko i szczęśliwie.

Dziękujemy organizatorom za ten wyjątkowy czas, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci najmłodszych.