Zakończyliśmy budowę pompowni wodociągowej w Brzechowie. – To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, ponieważ dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie odpowiednia ilość wody i ciśnienie dla potrzeb gospodarczych i przeciwpożarowych dla części sołectwa – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji posadowiony został budynek kontenerowy i zamontowane odpowiednie instalacje – oprócz wodno-kanalizacyjnych, także elektryczne i wentylacyjne. Ważnym elementem zadania był montaż rurociągów wody przyłączeniowych do pompowni. Prace wykończeniowe zakładały wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu trawnikiem.

Chodzi o dwa zadania dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych, gdzie nawierzchnia tłuczniowa zostanie zmieniona na asfaltową.

Drogi mają w sumie ok.600 m długości, będą miały 4 m szerokości i pobocza z kruszywa. - Jedna z dróg biegnie w sąsiedztwie świetlicy w Niwach, druga przy ośrodku Zielone Niwy. Inwestycje te są ważne dla mieszkańców i dla rozwoju tej miejscowości – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Ekipa budowlana ma czas na wykonanie inwestycji do połowy listopada. Ich koszt to nieco ponad 200 tys. zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

13 Października w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów. W jej skład weszło 19 osób - po jednym przedstawicielu każdej z gmin powiatu. Gminę Daleszyce w Radzie reprezentuje pani Wiesława Januszek.

Rada może przedstawiać propozycje dotyczące działań na rzecz seniorów, monitorować i sygnalizować ich potrzeby, wydawać opinie, formułować wnioski służące rozwojowi środowisk seniorów, a także konsultować i zgłaszać opinie do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących osób starszych.

Wychowanek daleszyckiej szkółki kolarskiej został wybrany do reprezentacji Polski! Szymon Maciejewski w biało-czerwonej koszulce wystartował już w dwóch prestiżowych wyścigach juniorskich i zdobywa pierwsze punkty w UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej).

Ostatnie sukcesy 17-latka z Daleszyc to efekt sześciu lat pracy. Szymon zaczął swoją przygodę z kolarstwem jako 11-latek – w tworzącej się wtedy szkółce KSKS w Daleszycach. - Przez cztery lata ćwiczył pod okiem twórców szkółki – Moniki Baćkowskiej-Barchan i trenerów Jana i Krzysztofa Baćkowskich – i zdobył chyba wszystko, co mógł wtedy zdobyć, wielokrotnie stając na najwyższym podium w międzywojewódzkich wyścigach – podkreśla mama Szymona, Edyta Maciejewska. Warto dodać, że trenerzy daleszyckiej szkółki zawsze podkreślali zaangażowanie i znakomitą współpracę z rodzicami zawodników – dzięki temu wsparciu możliwe było wiele wyjazdów i pierwsze wygrane, które zaowocowały dzisiejszymi wynikami.

W gminach powiatu kieleckiego pojawi się mammobus. Mieszkanki mogą skorzystać z profilaktycznego badania.

21 październik 2021 r. (czwartek)

DALESZYCE PLAC STASZICA 22 (OŚRODEK ZDROWIA)
w godzinach 09:00-17:00

nr telefonu 42 254 64 10, 517 544 004

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach „przebuduje” odcinek ulicy Wojska Polskiego na Bukówce. Chodzi o 2,5 kilometrowy fragment drogi od Ronda Czwartaków do granicy miasta w kierunku Sukowa.

Główna ulica Bukówki, wylotówka z Kielc i droga wojewódzka, od lat pełna dziur i kolein – wkrótce zmieni swoje oblicze. Z jednej strony jest nowa obwodnica Sukowa i Daleszyc,
z drugiej ulica Pileckiego – do pełni szczęścia kierowców brakowało remontu fragmentu ul. Wojska Polskiego.