Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawiskatmosferycznych ukazała się informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.