Bardzo szczęśliwe dla gminy Daleszyce okazały się 46. Buskie Spotkania z Foklorem. W jednym z  najważniejszych przeglądów kultury ludowej w naszym regionie mamy aż dwa zespoły na podium, dwa wyróżnienia i nagrodę indywidualną!

Decyzją Rady Artystycznej tegorocznych „Spotkań” główną nagrodę dla solisty  im. Haliny Szelestowej otrzymała pani Marianna Śmiłowska z Marzysza, pierwsze miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych zajęły „Marzyszanki”, drugie – Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, natomiast wyróżnione zostały zespoły „Sukowianki znad Lubrzanki” oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza.

- Wszystkim gratuluję wspaniałych występów i w pełni zasłużonych nagród. Dzięki Waszej pasji kultura ludowa nie odchodzi w zapomnienie, swoją artystyczną pracą dajecie świadectwo, jak bogate mamy tradycje i pięknie promujecie naszą gminę Daleszyce – podziękował artystom burmistrz Dariusz Meresiński. Słów uznania dla naszych śpiewaczek i śpiewaków nie szczędzili również obecni na uroczystości radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz dyrektor MGOK, Norbert Wojciechowski.

Koncert finałowy odbył się 12 czerwca na scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W sumie w eliminacjach przeglądu zaprezentowało się 130 zespołów, wokalistów i instrumentalistów, w finale publiczność mogła obejrzeć 70 najlepszych prezentacji. Jury co roku ocenia dobór repertuaru i poziom prezentacji, ale też użycie gwary i stroje ludowe (autentyzm i zgodność z regionem).

Symboliczne czeki i nagrody rzeczowe otrzymali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anny Krupki, senatora Jacka Włosowicza, dyrektora WDK Adriana Scipióra i wicedyrektor Edyty Bobryk. Dodatkowe nagrody dla solistki i zespołów z naszej gminy ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.