Świetlica Integracyjno – Wspierająca „PROMYCZEK” działająca w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną i Nadleśnictwem Daleszyce pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce po raz kolejny ruszają z akcją wakacyjną „OBJAZDOWE WAKACJE 2022” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego na rok 2022.

Akcja skierowana jest dla rodzin objętych wsparciem tutejszego Ośrodka.

Do wyznaczonych miejscowości przyjeżdżać będzie znany już mieszkańcom gminy samochód o nazwie Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik przystosowany do pracy w terenie.

Całe rodziny mogą zgłosić się do wyznaczonych poniżej miejsc na terenie poszczególnych sołectw, gdzie będą oczekiwać na Państwa pracownicy socjalni, u których będzie można załatwić wszystkie sprawy bez konieczności przyjazdu do Daleszyc oraz wspólnie z dziećmi wziąć udział w zaplanowanych zajęciach.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, a szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, dla  których często dużym utrudnieniem jest dojazd do Ośrodka.

Data i godzina

Miejsce zbiórki

Temat

Miejsce odbioru dzieci

19.07.2022 r.

9:00 – 12:00

Leśniczówka w Sierakowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Sierakowie

21.07.2022 r.

9:00 – 12:00

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

26.07.2022 r.

9:00 – 12:00

Plaża w Borkowie

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ BUDOWLĘ Z PIASKU

Plaża w Borkowie

28.07.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 19, 21 i 27 lipca

02.08.2022 r.

9:00 – 12:00

Rynek w Daleszycach

PLENER MALARSKI

PLAC Cedry w Daleszycach

04.08.2022 r.

9:00 – 12:00

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

09.08.2022 r.

9:00 – 12:00

Przy Szkole Podstawowej w Brzechowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Niestachowie

11.08.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 2, 4 i 9 sierpnia