Gmina Daleszyce zajęła 4 miejsce w województwie i 103 w kraju pod względem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wyniki rocznego rankingu gmin w programie „Czyste Powietrze”. 625 samorządów zyska dodatkowe fundusze na promocję programu, w tym gronie znalazła się nasza gmina.

Za skuteczne działania nasz samorząd otrzyma dodatkowe fundusze na promocję wymiany starych pieców i termomodernizacji domów. Do współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska przystąpiło ponad dwa tysiące gmin. Najbardziej aktywne otrzymają dodatkowo 25 600 zł.

- Ten wynik doskonale obrazuje jak rośnie świadomość naszych mieszkańców w dziedzinie ekologii. Nasze działania od dłuższego czasu skierowane są w dbałość o ochronę środowiska. Jestem przekonany, że wspólne działania przyniosą pożądane efekty w skutecznej walce o zdrowe i czyste powietrze w naszej gminie – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Zachęcamy kolejnych mieszkańców do wymiany przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Warto dodać, że od 25 stycznia br. właściciele budynków o niskich dochodach mogą uzyskać nawet do 90 % zwrotu wydatków na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Nasz gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” działa codziennie w godzinach pracy Urzędu. Uzyskają w nim Państwo szereg informacji oraz niezbędną pomoc w wypełnieniu wniosku.