Kończy się modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie w gminie Daleszyce. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę jednego z reaktorów i wymianę instalacji, a w efekcie – zwiększenie przepustowości obiektu i dostosowanie go do aktualnych norm środowiskowych.

Jak podsumowuje wykonawca, w oczyszczalni wykonane zostały już prace na reaktorze – od demontażu starych urządzeń po montaż nowych, w tym – osadnika wtórnego i pomp, mieszadeł i systemu napowietrzania po wykonanie rurociągów technologicznych. Roboty wykonane zostały też w budynku technicznym, gdzie zdemontowano i wykonano nowe rurociągi powietrza i zamontowano dmuchawy.

- Oczyszczalnia w Szczecnie zostanie zmodernizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy jednego z reaktorów  i wymiany technologii na nowoczesne, dzięki czemu nie tylko poprawi się funkcjonowanie obiektu, ale też zwiększą się jego możliwości przyłączania w przyszłości kolejnych gospodarstw do gminnej sieci kanalizacyjnej – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Koszt inwestycji to 1.226.556,00 zł, jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki podzieleniu zadania na etapy, prowadzone prace realizowane są bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni. 

Przebudowa oczyszczalni w Szczecnie to już trzecia podobna inwestycja prowadzona na terenie gminy Daleszyce. W minionym roku modernizacje zakończyły się także w dwóch pozostałych oczyszczalniach – w Daleszycach i Marzyszu, dzięki czemu już wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.