Urząd Miasta i Gminy Daleszyce analizuje możliwość i warunki przystąpienia do sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd. Decyzja dotycząca sprzedaży zostanie podjęta po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz, co najważniejsze, po zebraniu informacji od Państwa, dotyczącej zainteresowania jego zakupem. Zgodnie z projektem ww. ustawy cena sprzedaży ma wynosić 2.000,00 zł brutto za tonę. Ilość paliwa stałego, które będzie dostępne dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego zostanie określona w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W związku z powyższym możliwe jest złożenie zapotrzebowania dotyczącego Państwa gospodarstwa domowego. Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i przesłanie drogą email lub złożenie osobiście.

Wzór formularza (DOC)