Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę (dot. paliw inne niż węgiel).

Informujemy, że Urząd rozpoczął wypłacanie środków dla mieszkańców na pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy. Wypłaty środków są na bieżąco realizowane.