Sołtys sołectwa Daleszyce Paulina Kotyniewicz, informuje że w dniach:

5 listopada 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00,
8 listopada 2022 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 18:00,
9 listopada 2022 r. (środa) w godz. 16:15 – 18:00,
14 listopada 2022 r. (poniedziałek) w godz. 16:15 – 18:00,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, będzie można dokonać opłaty za podatki oraz odpady komunalne. Termin opłaty czwartej raty upływa 15 listopada 2022 roku.