11 listopada to wspólne święto wszystkich Polaków. Ten radosny dzień, który powinien łączyć, a nie dzielić, obchodzony jest uroczyście w całej Polsce. Na stałe wpisał się również do kalendarza imprez Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie.

10 listopada, aby uczcić 104. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wszyscy uczniowie i nauczyciele sukowskiej szkoły byli odświętnie ubrani, a ich stroje zdobiły biało-czerwone kokardy narodowe. Podobnie jak w ubiegłych latach społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, by o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się tym samym do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Uwieńczeniem szkolnego świętowania był montaż słowno-muzyczno-taneczny pod hasłem „Wolność”, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. Aleksandry Bandury i p. Wiolety Smelcerz. W organizację przedsięwzięcia włączyły się również p. Katarzyna Bandura, p. Marianna Piątek i p. Iwona Misiewicz. Młodzi aktorzy obrazowo przedstawili historię wydarzeń prowadzących do kolejnych rozbiorów Polski, poprzez powstania narodowe, aż do 1918 roku. Uczniowie gestem, mimiką, ruchem scenicznym i elementami dramy przywołali bolesną historię naszej Ojczyzny, a swoją postawą przypomnieli, co kryje się pod tak ważną dla Polaków datą. Inscenizacja ta bez wątpienia była nie tylko celebracją ważnego narodowego święta, ale także bodźcem, który niejednego widza skłonił do refleksji na temat naszej historii.

Katarzyna Bandura, nauczyciel SP Suków