10 listopada w daleszyckiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste wręczenie rządowych promes dla 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu kieleckiego. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa i mają być przeznaczone na zakup umundurowania i sprzętu potrzebnego do ćwiczeń dla przyszłych strażaków.

W uroczystości przekazania promes wzięli udział:  Krzysztof Słoń – senator RP, st. bryg. Artur Brachowicz – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP, bryg. Michał Jankowski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Tomasz Pleban – wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Dariusz Meresiński – burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, dh Ireneusz Żak – prezes Zarządu Powiatowego Zawiązku OSP RP w Kiecach oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce i powiatu kieleckiego.

​- Dzieci i młodzież zrzeszone w drużynach działających przy jednostkach OSP uczą się ochrony przeciwpożarowej, ale też ofiarnej służby i dbania o swoją sprawność fizyczną. Swoim przykładem oddziałują na rówieśników, a w przyszłości zastąpią naszych strażaków – seniorów. Wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ma ogromne znaczenie – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Promesy otrzymało 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym sześć z naszej gminy: z Daleszyc, Komórek, Sukowa, Szczecna, Niestachowa i Smykowa, a także „młodzieżówki” z Belna, Bielin, Lechowa, Makoszyna, Górna, Woli Jachowej, Łagowa, Brzezinek, Ciekot, Masłowa, Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej, Ociesęk, Rakowa i Szumska.

„Zachęcamy do wstępowania w szeregi straży. Kandydat musi mieć skończone 7 lat. To właśnie od odpowiedzialnej młodzieży zależy przyszłość naszego bezpieczeństwa” – podsumowują wydarzenie strażacy z daleszyckiej jednostki OSP, przy której działająca drużyna młodzieżowa zrzesza obecnie 12 osób. „Od MDP zależy przyszłość OSP” – podkreślają strażacy.