Pod takim hasłem Przedszkole w Daleszycach oraz Punkty Przedszkolne w Cisowie i w Widełkach ogłosiły zbiórkę herbat dla osób starszych i potrzebujących z terenu naszej gminy. Akcja ta została zorganizowana we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach – w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, w którym przedszkole bierze udział.

Odzew ze strony dzieci i ich rodziców przerósł najśmielsze oczekiwania – zebrano ponad 150 herbat, w których pakowaniu pomogła działająca w strukturach MGOPS w Daleszycach Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek” przygotowując ponad 70 upominków dla osób starszych znajdujących się pod opieką MGOPS.

14 listopada – w dniu Ogólnopolskiego Dnia Seniora odbyło się oficjalne spotkanie delegacji przedszkolaków na czele z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach Maciejem Mądzikiem i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renatą Segiecińską, na ręce której zostały przekazane upominki z najserdeczniejszymi życzeniami od dyrekcji, nauczycieli, rodziców i wychowanków Przedszkola w Daleszycach oraz Punktów Przedszkolnych w Cisowie i w Widełkach:

„Niech jesień życia

będzie najlepszym czasem do spełniania marzeń,

a każdy dzień przyniesie dużo uśmiechu i radości”

Aneta Tombarkiewicz

Nauczyciel ZSP w Daleszycach