W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz z sytuacją na rynku energii elektrycznej informujemy, że iż odbiorcy uprawnieni do stosowania limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinni złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Jak informuje Wojewoda powyższe oznacza, że ewentualny wydłużony czas oczekiwania na produkcję/wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z ww. ustawy. Ponadto każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.