Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że osoby, których wnioski o dodatek węglowy lub inne źródła ciepła zostały pozostawione bez rozpoznania (z powodu drugiego lub kolejnego gospodarstwa domowego występującego w ramach jednego adresu zamieszkania) mogą je złożyć ponownie w przedmiotowej sprawie (w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.).

Wyżej wymienione dodatki przysługują na każde gospodarstwo domowe zamieszkujące pod jednym adresem w przypadku, gdy nie ma możliwości w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła