24 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród wojewody świętokrzyskiego dla tych jednostek, które wykazują się największym zaangażowaniem w budowanie polityki społecznej. W zaszczytnym gronie wyróżnionych znalazł się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach. Jednostka jest znana w województwie świętokrzyskim z wielu innowacyjnych projektów prospołecznych, które realizuje.

Trudna i odpowiedzialna praca doceniona

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada. Jak podkreślał wojewoda Zbigniew Koniusz, pracownicy społeczni podchodzą do powierzonych im obowiązków z pasją, a ich praca to misja. – Pracownicy socjalni poświęcają się, co prawda czynią to zawodowo, ale nie traktuję tych osób, jako wykonujących zawód, ale jako ludzi realizujących pasję i misję życiową. Bo są to osoby, które docierają do tych, od których większość społeczeństwa się odwraca. Trafiają w trudne miejsca, do osób z trudnymi relacjami rodzinnymi i skomplikowanymi sytuacjami życiowymi. I potrafią znaleźć rozwiązanie, wyciągnąć rękę, powiedzieć dobre słowo, czy postawić kubek ciepłej herbaty. A to czasami wystarcza. Moje życie zawodowe jako lekarza ratownictwa medycznego często splatało się z losami i pracą pracowników socjalnych, którzy byli na miejscu pierwsi i decydowali o wezwaniu pomocy lekarskiej. I w zasadzie nigdy się nie mylili. Wszystkim pracownikom socjalnym składam dziś gorące życzenia wytrwałości w tym co robicie, żelaznego zdrowia i determinacji do czynienia dobra, bo tak naprawdę czynicie niesłychane dobro dla wielu, wielu osób. Życzę również samorealizacji przy tej pracy i wszystkiego co najlepsze – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Uhonorowani za innowacyjność i zaangażowanie

MGOPS w Daleszycach został uhonorowany nagrodą specjalną przyznaną przez wojewodę świętokrzyskiego za pomoc na rzecz potrzebujących. Pisemne wyróżnienie odebrała dyrektor MGOPS w Daleszycach Renata Segiecińska wspólnie z burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem Meresińskim. – Ponieważ lubimy pracować, dużo robimy, ale tu nie chodzi o dużo, a o jakość. Naszą zasadą jest to, że jeśli za coś się bierzemy, chcemy realizować to dobrze, a nawet bardzo dobrze – zaznaczyła dyrektor Renata Segiecińska.

Ogromnego zaangażowania w sprawy społeczne MGOPS w Daleszycach gratulował burmistrz Dariusz Meresiński. – MGOPS w Daleszycach pod przewodnictwem dyrektor Renaty Segiecińskiej rozwija się bardzo szybko i bardzo prężnie działa na rzecz mieszkańców. Co roku wprowadzane są prospołeczne innowacje, jak na przykład ośrodek mediacji, który jest jedynym w województwie świętokrzyskim, czy MGOPS-ik, dzięki któremu MGOPS jest bliżej społeczeństwa. Jest to bus dojeżdżający w różne części gminy, w którym mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe i otrzymać różnego rodzaju pomoc. W gminie Daleszyce ciągle rozwijane są usługi wsparcia dla mieszkańców, a wszystko to jest możliwe dzięki wspaniałej kadrze naszego MGOPSu, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście wspaniali – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.     

Warto dodać, że przyznając nagrody kapituła doceniła zaangażowanie jednostki MGOPS w Daleszycach wkładane w pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, świadomie i odpowiedzialne realizowaną misję socjalną, wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej, a także doskonałą realizację projektów.

Agnieszka Olech