W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Polacy stanęli przeciwko jednej z największych ówczesnych potęg militarnych Europy, Imperium Rosyjskiemu. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy trwał 10 miesięcy i mimo klęski, jest dziś uznawany za jedną z najważniejszych polskich walk wyzwoleńczych.

Działania zbrojne Powstania Listopadowego ominęły kielecczyznę i ziemię daleszycką, ale mieszkańcy również mieli w nim swój udział: tutaj formowały się oddziały ochotników, które potem brały udział w bitwach pod Nową Wsią, Sochaczewem i Warszawą. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że mieszkańcy Daleszyc przekazali na wsparcie powstania dzwony kościelne, prawdopodobnie przetopione na broń.

Po klęsce powstańców Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego imperium, postępowała rusyfikacja. Kolejne represje doprowadziły do narastania postaw antyrosyjskich wśród Polaków, a skutkiem był wybuch w 1863 roku Powstania Styczniowego, którego ślady do dziś zaznaczone są na ziemi daleszyckiej.