Artyści, twórcy i osoby wspierające kulturę, sport i działania społeczne na terenie gminy Daleszyce otrzymali podziękowania od burmistrza Dariusza Meresińskiego. Uroczyste podsumowanie roku kulturalnego, czyli tradycyjna „Cecyliada” odbyła się 24 listopada w Sali konferencyjnej OSP w Daleszycach.

W wydarzeniu wzięli udział artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele szkół, lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, gminnych jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy, przedsiębiorcy i kombatanci. Swoją obecnością spotkanie uświetnili wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, radna powiatu Anna Kosmala, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Rafał Siwonia, przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Norbert Wojciechowski.

- Nasze doroczne spotkanie jest okazją do wyróżnienia tych wszystkich osób i organizacji, które wspierają rozwój kultury i sportu oraz różnorodne działania społeczne na terenie naszej gminy oraz promują gminę poza jej granicami. Swoim zaangażowaniem działacie dla wspólnego dobra oraz rozwoju naszej malej ojczyzny, dziękuje za bardzo dobrą współpracę – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Laureatami tegorocznych nagród, wyróżnionymi za  wspieranie wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Daleszyce w 2022 r. zostali: senator Krzysztof Słoń, Anna Krupka - sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł Krzysztof Lipiec, posłanka Agata Wojtyszek, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, wicestarosta Powiatu Kieleckiego Tomasz  Pleban, radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna  Kosmala, prezes Wodociągów Kieleckich S.A. Henryka Milcarz, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach ks. dziekan Tadeusz Cudzik, Rada Miejska w Daleszycach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno Barbara  Sodel, prezes LGD Białe Ługi Zdzisław  Pniewski, dyrektor Biura LGD Białe Ługi Witold Kowal, prezes PPUH  „LYOVIT”  w  Daleszycach Jerzy  Godek,  prezes Firmy „TES” Niwki Daleszyckie Tomasz  Ignatowicz, dyrektora w Firmie „TES” Niwki Daleszyckie Jan Ostrowski, Nadleśnictwo Daleszyce, inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach Stanisław Golmento, Stowarzyszenie „Nasz Suków”, Stowarzyszenie  „ROSA”, Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o., Zespół Szkolno- Przedszkolny w Daleszycach, Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach, Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w  Daleszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w  Sukowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Niestachowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Smykowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Komórkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Mójczy, Ochotnicza Straż Pożarna w  Cisowie, Policja w Daleszycach, Koło Gospodyń Wiejskich w Cisowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzechowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Smykowie, Koło Gospodyń Wiejskich w  Niwach, Koło Gospodyń Wiejskich w  Słopcu, Koło Gospodyń Wiejskich  w Komórkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Sukowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecnie, Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki” z Daleszyc, Zespół Śpiewaczy „Mójczanie” z Mójczy, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Zespół Śpiewaczy „Marzyszanki” z Marzysza, Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki’’ z Sukowa, Zespół Śpiewaczy „Wesołe  Gosposie” z Widełek, Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, Chór Miejski „Michael” z Daleszyc, Orkiestra Dęta z Daleszyc, Dziecięcy Zespół Taneczny  „Kryształki”, Zespół „Mażoretki” z Daleszyc, Chór „Uratowani” z Daleszyc, prezes Gminnego Koła ZKiBWP w Daleszycach Andrzej Błaszczyk, wiceprezes Gminnego Koła ZKiBWP w Daleszycach Marek  Oczkowicz, Henryka i Julian Zychowicz - Zakład Masarski „Zychowicz” w Daleszycach, Halina Siwonia - Piekarnia w Borkowie, Krzysztof Baćkowski - trener Klubu KSKS Daleszyce Vento Bike Team, Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Wioletta  Jończyk, Sara Bernat, Wiktor Zwierzyński, Uczniowski Klub Sportowy  „Sparta” Daleszyce, Klub Karate Kyokushin Chikara, Klub Seniora z Daleszyc, Klub Seniora z Sukowa, Klub Seniora z Komórek, Klub Seniora ze Smykowa, Klub Seniora z Cisowa, Klub Seniora z Marzysza, Klub Seniora ze Słopca, Klub Seniora z Brzechowa, Klub Seniora z Mójczy, Klub Seniora z Niestachowa. Za współorganizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Daleszyce w 2022r. statuetkę przyjęli także pracownicy MGOK w Daleszycach.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.