21 listopada burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań, które będziemy realizować w Brzechowie, Mójczy, Marzyszu, Daleszycach, Komórkach i Niwach.

Wśród najbliższych zaplanowanych w naszej gminie zadań jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej przy szkole w Mójczy. Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 1109/2, jej długość to około 225mb.

W Brzechowie inwestycja będzie polegać na budowie odwodnienia drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 232.

Planowany jest również remont drogi gminnej  Kaczyn-Marzysz. Droga ma długość ok. 1400mb, w jej ciągu znajdują się dwa mosty, które także zostaną w ramach tego zadania wyremontowane.

W Komórkach przebudowany zostanie 200-metrowy rów, który aktualnie zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 427/1; 427/2; 428; 429 i 430. Zadanie będzie polegać na przesunięciu rowu wzdłuż drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 64.

Ulica Za Ścięgnami w Daleszycach będzie rozbudowana. W ramach tego zadania zaprojektowana zostanie nowa nawierzchnia tej drogi gminnej wraz z poboczami oraz poszerzenie pasa drogowego na długości ok. 400 mb.

Gmina Daleszyce zleciła  też opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy. Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 366. Wykonawca ma za zadanie przygotowanie projektu odwodnienia wzdłuż drogi do najbliższego odbiornika.

Wykonaniem zadania w Mójczy zajmuje się Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z Chmielnika, pozostałe projekty przygotowuje firma Usługi Doradztwa Technicznego Bingo z Kielc.

Koszt dokumentacji to w sumie 237.390,00 zł.