Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że od 12 grudnia 2022 r. nastąpi zmiana siedziby ośrodka

NOWY ADRES: DALESZYCE UL. SIENKIEWICZA 11
(BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)
NA CZAS PRZEPROWADZKI DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 605-107-270

W związku z przeprowadzką, która będzie miała miejsce 9 grudnia 2022 r. mogą wystąpić trudności w obsłudze interesantów -dlatego też w tym dniu prosimy o kontaktowanie się z pracownikami MGOPS w sprawach niecierpiących zwłoki. Nadmieniamy, iż Referat Świadczeń Rodzinnych będzie pracował bez zmian.