Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 10.02.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00,
— 12.02.2024 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 14:00,
— 13.02.2024 r. (wtorek) w godz. 10:00 - 14:00,
— 14.02.2024 r. (środa) w godz. 10:00 - 14:00,

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne. Osoby które nie otrzymały jeszcze decyzji podatkowych będą mogły je odebrać.