Zaczęła się przebudowa drogi prowadzącej do wieży widokowej w Daleszycach. Ekipa budowlana rozpoczęła karczowanie zakrzaczeń, w kolejnych etapach zyskamy tu komfortowy asfaltowy dojazd nie tylko do atrakcji turystycznej, ale też powstających przy drodze nowych domów mieszkalnych.

Droga do wieży widokowej obecnie jest wysypana tłuczniem. W ramach inwestycji wyasfaltowany zostanie 650-metrowy odcinek (od drogi powiatowej, ul. Świętokrzyskiej), powstanie też utwardzone pobocze.

- Przebudowa drogi do wieży to jedna z wielu inwestycji, jakie w ostatnich latach zostały zrealizowane w naszej gminie. Inwestycja jest potwierdzeniem tego, że  dbamy nie tylko o chodniki i drogi komunikacyjne, ale też przywiązujemy wagę do obiektów i dróg o znaczeniu bardziej turystycznym czy historycznym – mówi radna Rady Miejskiej w Daleszycach  Beata Powałkiewicz. - Dodatkowym aspektem przemawiającym za pozytywnym znaczeniem przebudowy drogi jest konieczność zagospodarowania tego terenu w przyszłości. Okolica jest piękna, z całą pewnością kiedyś powstaną tam kolejne domy mieszkalne.  Tymczasem będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom – dodaje radna.

DSC 6162