31 października 2023 roku uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie wzięli udział w przesłuchaniu do Ogólnopolskiego konkursu "Do Hymnu" dla szkół podstawowych organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem konkursowym było wykonanie Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Społeczność szkolna, pod batutą Pana Radosława Sroki, z wielkim zaangażowaniem odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, "Marsz, Marsz Polonia" oraz "Rotę" .

Głównym celem konkursu „Do Hymnu” jest wzbudzenie zainteresowania historią polskiego Państwa i Narodu, której od wieków głównym nośnikiem była pieśń.

 

Warto dodać, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie jest jedną z 300 placówek w Polsce, 18. w województwie świętokrzyskim i jedyną w gminie Daleszyce, która przystąpiła do wykonania zadania konkursowego.

 Z niecierpliwością oczekujemy na ocenę występu naszych uczniów przez komisję konkursową.