Informujemy, że zgodnie z zawiadomieniem oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu firma PRI FART Sp. z o.o. wykonująca zadanie pod nazwą "Remont drogi powiatowej o nr 1319T na odcinku Daleszyce - Brzechów" ogłasza, że zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Projekt zakłada połówkowe zajęcie jezdni – ruch pojazdów sterowany będzie sygnalizacją świetlną oraz ręcznie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.