Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach świętuje nowy rozdział w swojej historii. Właśnie uroczyście otwarto nową, znacznie większą siedzibę. Duże, komfortowe pomieszczenia, zlokalizowane w budynku szkolnym, zastąpiły dawną, ciasną lokalizację nad Ośrodkiem Zdrowia. Teraz jest tu w końcu komfortowo, a podopiecznym zapewniono szereg udogodnień.

Przestronność i komfort kluczem do lepszych działań

Renata Segiecińska, dyrektor MGOPS, podkreśla znaczącą różnicę pomiędzy dawną a obecną lokalizacją ośrodka. - W poprzedniej siedzibie było ciasno. Mieliśmy mało miejsca, co doskwierało nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim petentom. Dziś, dzięki staraniom władz gminy mamy piękną, przestronną i komfortową siedzibę – mówi dyrektor MGOPS w Daleszycach, Renata Segiecińska. - Nasz ośrodek zajmuje obecnie niemalże dwukrotnie większą powierzchnię niż do tej pory. Nowa lokalizacja nie tylko oferuje więcej miejsca, ale także lepszą dostępność dla osób niepełnosprawnych, a także liczne udogodnienia, takie jak chociażby telefon dla słabosłyszących, czy przycisk przyzywowy w toalecie – mówi Renata Segiecińska, dyrektor MGOPS w Daleszycach.

Inwestycja w przyszłość społeczności

Całkowity koszt modernizacji pomieszczeń, w których znajduje się nowa siedziba ośrodka wyniósł około 400 tysięcy zł, z czego 250 tysięcy zł pokryło pozyskane z PFRON dofinansowanie. - W ramach kompleksowego remontu całkowicie wymieniliśmy podłogę, dostosowaliśmy wszystkie pomieszczenia według potrzeb. W trzech pokojach swoją siedzibę mają pracownicy socjalni, jest też przestronny pokój pierwszego kontaktu, pokój asystentów rodziny i sala konferencyjna. Przestronne korytarze ułatwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Tuż obok wejścia znajduje się sekretariat wraz z punktem obsługi klienta, gdzie zainstalowano specjalny telefon dla słabosłyszących. Swoją siedzibę ma tu także Straż miejska – wymienia burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, który podkreśla znaczenie inwestycji. - MGOPS w Daleszycach odgrywa kluczową rolę w lokalnej społeczności nie tylko poprzez bezpośrednią pomoc, ale także poprzez szereg podejmowanych ważnych inicjatyw. Mamy tu chociażby „Świetlicę Promyczek" czy mobilny MGOPS, który dociera do mieszkańców wszystkich miejscowości – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński.

Wyróżnienie od świata akademickiego

Podczas uroczystego otwarcia Paulina Forma, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach chwaliła pracowników MGOPS w Daleszycach za ich wkład w społeczność i transfer wiedzy. - MGOPS w Daleszycach jest w moim przekonaniu wzorcowym ośrodkiem pomocowym. Przede wszystkim dlatego, że tworzą go specyficzni ludzie, bardzo wyjątkowi, mądrzy, ciepli, o dobrym sercu, ale też umiejętnie godzący swoją pracę zawodową z pasją życia. Wiele z tych osób kształciło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a dziś wspaniale wykorzystują nabytą wiedzę w swojej pracy. Z punktu widzenia naszego wydziału, MGOPS w Daleszycach jest instytucją dla nas niezwykle cenną nie tylko w kwestii praktyk studenckich, które tutaj się odbywają, ale też w kwestii kształtowania osobowości człowieka i w wymiarze takiego naprawdę dobrze pojmowanego człowieczeństwa – podkreśla dyrektor Paulina Forma, która była pod wrażeniem nowej siedziby ośrodka.

Uroczyste otwarcie i dzień Pracownika Socjalnego

Otwarcie nowej siedziby MGOPS w Daleszycach, które odbyło się 21 listopada, zbiegło się z Dniem Pracownika Socjalnego. Były wspaniałe występy podopiecznych świetlicy środowiskowej Promyczek, podziękowania i gratulacje złożone na ręce wszystkich pracowników ośrodka, którzy przygotowali dla licznie przybyłych gości pyszny tort. - Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym dniu chcę podziękować wszystkim pracownikom ośrodka za ich nieoceniony wkład, troskę i poświęcenie, które każdego dnia wkładają w pomoc innym. Ich praca jest niezwykle ważna i ceniona, choć często niedoceniana. Dzięki ich empatii, wytrwałości i nieustannej gotowości do niesienia wsparcia, życie wielu osób staje się łatwiejsze – zaznaczył burmistrz Dariusz Meresiński. - Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy zdrowia, siły i wytrwałości w dalszej pracy. Niech każdy dzień przynosi satysfakcję i poczucie, że to, co robią, ma ogromne znaczenie. Niech nigdy nie tracą wiary w ludzi, a radość z niesienia pomocy niech zawsze towarzyszy w codziennych wyzwaniach – życzyła Anna Kosmala, radna powiatu kieleckiego. Wśród gości byli Sekretarz Gminy Daleszyce Piotr Ferens, Skarbnik Ilona Piwowarska, podopieczni i przyjaciele ośrodka.

Trzeba przyznać, że nowa siedziba MGOPS w Daleszycach to znaczący krok naprzód w zapewnieniu lepszej opieki i wsparcia dla społeczności. Inwestycja ta nie tylko poprawiła warunki pracy pracowników socjalnych, ale także ułatwiła dostęp do usług dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Przeniesienie ośrodka do nowej siedziby to bez wątpienia historyczna chwila dla MGOPS, otwierająca przed tą instytucją nowe możliwości działania i podkreślająca jej znaczenie w gminie Daleszyce.

Agnieszka Olech