Informujemy, że obowiązuje już rozporządzenie w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. 2023 r. poz. 2509).

Formularz ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego. Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można np. złożyć wniosek na etapie przystąpienia do sporządzania aktu czy też uwagę do projektu aktu już konsultowanego. Dodatkowo przewidziana jest możliwość zainicjowania zmiany lub sporządzenia nowego aktu planowania przestrzennego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza oraz przykładami wypełnionego wniosku.

Pozostałe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego-juz-obowiazuje