cupt logotypy

Dobiega końca realizacja projektu „Bezpieczna droga do szkoły – poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce”. W ramach tego projektu w pobliżu szkół zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości.

Gmina Daleszyce zyskała dofinansowanie w kwocie 256 827,50 zł na realizację projektu w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dzięki temu do naszych szkół zakupiono cztery symulatory zderzeń, dwa mobilne miasteczka rowerowe i trenażey czasu reakcji, a także osiem wyświetlaczy prędkości, które zamontowane zostały przy szkołach.

 - Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie dzieci, młodzieży, a także nas wszystkich. Od najmłodszych lat chcemy edukować naszych uczniów jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Codziennie słyszymy o wypadkach, których w dużej mierze moglibyśmy uniknąć gdyby nie prędkość i brawura kierowców. Realizacja tego projektu pozwoli nam przekazać niezbędną wiedzę, potrzebną do bezpiecznego poruszania się po drodze, a także pokażemy ewentualne skutki zdarzeń drogowych – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Zakupione zostały m.in. symulatory zderzeń, które bardzo dobrze obrazują uderzenia czołowe przy dość niskiej prędkości. Osoba poddana takiemu doświadczeniu może sobie doskonale wyobrazić, co może się stać z ludzkim ciałem podczas wypadku przy dużej prędkości. Mobilne miasteczka rowerowe mają za zadanie nauczyć młodzież prawidłowego poruszania się po drodze, pieszo i na rowerze, a także pozwolą na doskonalenie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, natomiast trenażery będą wykorzystywane do treningu czasu reakcji i refleksu. W ramach projektu, w okolicach szkół podstawowych w Brzechowie, Daleszycach, Niestachowie oraz Szczecnie, zainstalowane zostały radarowe wyświetlacze prędkości. Wskazują one kierowcom prędkość ich pojazdów. Jeśli dopuszczalna prędkość zostaje przekroczona, to na wyświetlaczach pojawia się komunikat "ZWOLNIJ". Wyświetlacze mają przypominać kierowcom o obowiązującej w danym miejscu dopuszczalnej prędkości.

Dzięki  temu projektowi możliwe będzie przeprowadzenie wśród uczniów szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, która może przynieść wymierne efekty w postaci bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, pieszo, rowerem, a w przyszłości pojazdami mechanicznymi.