Data i godzina wydania: 26.01.2024 - godz. 11:47
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 48 z dnia 25.01.202

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień:

Ważność: od godz. 11:48 dnia 26.01.2024 do godz. 13:00 dnia 27.01.24
Obszar: zlewnie dopływów Wisły (świętokrzyskie)
Przebieg: Na skutek spływu wód opadowo-roztopowych notowane będą ponowne bądź dalsze wzrosty poziomu wody, przy aktualnie przekroczonych stanach ostrzegawczych oraz alarmowych, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego na Czarnej Nidzie w Morawicy, a stanu ostrzegawczego na Nidzie w Brzegach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 9

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania