Od godz. 07:30 dnia 17.02.2024 (sobota) do godz. 07:30 dnia 18.02.2024 (niedziela) Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty) Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.