„Aktywna tablica” jest rządowym programem mającym na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Edycja 2020-2024 skupiła się na wsparciu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. 

Szkoła Podstawowa w Sukowie jako placówka kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami wnioskowała o najwyższe możliwe wsparcie w swojej kategorii. Przyznano Nam aż 33 981 złotych przy wkładzie własnym w wysokości 8750 złotych. W ramach projektu w sali 201 umieszczono nowoczesny 65” monitor interaktywny. Sprzęt służy to prowadzenia zajęć specjalistycznych w nowoczesny i atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Dzięki funkcjom dotykowym dzieci mogą manipulować wyświetlanymi elementami, ćwiczyć motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowo duży format obrazu zapewnia komfort pracy uczniom słabowidzącym. 

W trosce o jak najwyższy poziom zajęć specjalistycznych przeprowadzanych w naszej szkole rada pedagogiczna odbyła szkolenie z zakresu obsługi w/w monitora. Poza tym zakupiono także laptopy, tablety oraz wiele materiałów edukacyjnych i programów terapeutycznych, które będą uatrakcyjnić zajęcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Sukowie  otrzymała również wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego, która uzależniona była od liczby uczniów szkoły, wyniosła 12 000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 3 000,00 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup książek, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo, takich jak: konkursy, zabawy czytelnicze, czy zajęcia czytelniczo-plastyczne. Przykładowe działania szkoły w ramach tego programu to: Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Obchody Międzynarodowego Dnia Pisarzy,„Ranny ptaszek” – poranki czytelnicze w bibliotece dla uczniów oczekujących na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Wystawa twórczości pisarskiej uczniów,Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 


Współczesna szkoła rywalizuje o względy uczniów ze światem cyfrowym. Aby stawić czoła tym wymaganiom, należy pozyskiwać sprzęt na miarę XXI wieku. Taką możliwość daje uczestnictwo w projekcie "Aktywna Tablica", do którego Szkoła Podstawowa w Mójczy przystąpiła, mając na uwadze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udział w programie to także szansa na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji wychowanków i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparcie finansowe w wysokości 35 tysięcy złotych, które Szkoła Podstawowa w Mójczy otrzymała, zostało spożytkowane na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej. Z tej tej puli udało się pozyskać: dwa laptopy Lenovo, interaktywną podłogę FLOORBI, dwa tablety Lenovo, mikrofon JTS oraz - w ramach wkładu własnego - interaktywny monitor dotykowy Samsung o przekątnej ekranu 65 cali. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskano również różnego typu pomoce dydaktyczne i narzędzia: do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, do terapii procesów komunikacji, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD i autyzmem, do terapii dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej oraz specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych w terapii z wykorzystaniem TIK.

Uczniowie w ramach lekcji i zajęć dodatkowych już korzystają z nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania, łącząc przy tym przyjemne z pożytecznym, a kadra pedagogiczna z animuszem poszerza własne kompetencje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Zgodnie z założeniami programu, takie wyposażenie zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb, zaś wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele.


NPRC 360px"Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów" - przekonywał Jarosław Iwaszkiewicz. Mimo że korzyści płynące z obcowania z literaturą są niezaprzeczalne, analitycy biją na alarm: kondycja czytelnictwa od lat nie jest najlepsza. Dlatego też powstał Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, do którego społeczność Szkoły Podstawowej w Mójczy z animuszem przystąpiła, podejmując szereg działań mających na celu zacieśnienie przyjaźni ze słowem pisanym.

Czytanie ma tylko dobre strony. Obcowanie z literaturą to prosty, ale i niezawodny sposób na naukę, rozwój osobisty i odkrywanie nowych horyzontów. Dobra książka to skarbnica rad i droga do odprężenia. Kto sięga po lektury, podróżuje w światy nieznane, fascynujące, inspirujące. Wystarczy puścić wodze fantazji. W trosce o stan czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Mójczy przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Pozyskane w jego ramach środki zostały spożytkowane na zakup lektur i wartościowych pozycji propagujących wiedzę historyczną. Znalazły się one na nowych bibliotecznych półkach.

Książka pełni bardzo ważną rolę zarówno w rozwoju, jak i wychowaniu dziecka. Czytanie podopiecznym właściwie wpływa na ich rozwój emocjonalny. Dlatego tradycyjnie pod koniec września starsi uczniowie i nauczyciele spotkali w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania się z przedszkolakami i podopiecznymi zerówki, aby oddać się głośnej lekturze. Przy okazji odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których każdy uczestnik stworzył własną zakładkę do książki.

12 października wszyscy uczniowie, począwszy od przedszkolaków, na ósmoklasistach skończywszy, spotkali się, by oddać się ukochanej lekturze i tym samym wziąć udział w VIII Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu w Czytaniu na Przerwie. Akcja realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", a jej założeniem było pobicie rekordu w czytaniu na przerwach oraz promowanie czytelnictwa jako atrakcyjnej i wartościowej formy spędzania wolnego czasu.

Pod koniec października uczniowie klas 5. i 6. spotkali się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej z Joanną Olech - znaną i lubianą autorką książek dla dzieci i młodzieży ze słynną "Dynastią Miziołków" na czele. Zaciekawieni uczniowie dowiedzieli się między innymi, że wesoła rodzinka z "Dynastii Miziołków" jest odzwierciedleniem familii samej pisarki, a Miziołek to nikt inny jak Marek – syn autorki. Pisarka w niezwykły sposób zapoznawała uczniów ze swoją twórczością. Prowadziła z nimi rozmowę, zadawała pytania, przeprowadzała konkursy, opowiadała o bohaterach książek, jednocześnie rysując ich podobizny. Dzieci reagowały bardzo żywiołowo i chętnie angażowały się w zadania, wykazując się dużą spostrzegawczością i wiedzą. Na koniec wzięli udział w zadaniu polegającym na tworzeniu własnej historii na żywo, do której ilustracje tworzyła sama autorka Miziołków. Kolejne spotkanie autorskie już zaplanowane - tym razem w murach szkoły uczniowie spotkają się z Przemysławem Jakóbczykiem autorem cyklu „Księga samodzielności”.

Z racji realizacji projektu uczniowie udali się również w literacką podróż. W październiku, by utrwalić tradycyjne teksty związane z województwem świętokrzyskim, odwiedzili "Park Legend" w Nowej Słupi. Podążający interaktywną trasą dzięki nowoczesnym technologiom obejrzeli sabat czarownic na Łysej Górze, poznali historię szlachetnego zbója Kaka, czy byli świadkami dialogu między duchami z zamków w Krzyżtoporze i Chęcinach, by przekroczyć... bramy piekła i na własne oczy zobaczyć madejowe łoże. W styczniu z kolei na teatralnej scenie zobaczą "Balladynę" w wykonaniu aktorów Teatru Nowoczesnego z Krakowa.

W przeddzień Bożego Narodzenia uczniowie klas 1-3 podczas okolicznościowych warsztatów z Anną Curyłło z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach rozmawiali o świątecznych tradycjach - o tych dobrze znanych i o wielu nieco już zapomnianych. Spotkanie było również okazją, aby przypomnieć wszystkim młodym czytelnikom, gdzie szukać informacji m.in. o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych. Niezawodną skarbnica wiedzy są oczywiście książki. A że warto z nimi żyć w przyjaźni, nikogo nie trzeba było przekonywać.

Działania tego typu uczą szacunku do książek, kształtują i rozwijają zainteresowania czytelnicze, wzbogacają słownictwo u młodego człowieka, pokazują alternatywę dla komputera, podpowiadają, jak wybrać wartościową książkę. Kontakt z tekstem pisanym poszerza wyobraźnię, kształtuje nowe horyzonty myślowe i uszlachetnia świat uczuć i emocji. To - najprościej mówiąc - bardzo przyjemna odskocznia od życia codziennego. Szczególnie w towarzystwie kogoś bliskiego, kto nas wprowadzi za rękę do niezwykłego świata literatury.


NPRC 360pxW roku 2023 Przedszkole w Daleszycach przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. i znalazło się w gronie placówek, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki temu przedszkolny księgozbiór wzbogacił się o 177 książek dla dzieci oraz 2 drewniane teatrzyki kamishibai stanowiące oprawę do ilustracji 13 bajek z klasyki dziecięcej literatury – łącznie o 192 pozycje będące nowościami wydawniczymi. Poza zakupem książek, przedszkole realizowało działania promujące czytelnictwo.

Zrealizowano następujące działania:

Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Daleszycach:

Konsultacje dotyczące wyboru i zakupu nowości wydawniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.

Wymiana informacji dotyczących wydarzeń promujących czytelnictwo organizowanych w przedszkolu i bibliotece (m. in. Dzień Głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek, Mikołajki…)

Cykliczne, wirtualne spotkania na platformie ZOOM pt. „Bibliusiowe czytanki na wesołe poranki” w ramach programu „Hura! – Literatura” realizowanego przez Mediatekę WBP w Kielcach (23.06.2023 r.; 12.09.2023 r.; 23.10.2023 r.; 13.11.2023 r.)

Uczestnictwo w proponowanych przez bibliotekę spotkaniach czytelniczych w ramach ogólnopolskiej akcji „Tata też czyta” której inicjatorem jest Fundacja Powszechnego Czytania oraz Wydawnictwo Tatarak:

07.2023 r. – czytający gość: p. Piotr Ferens - Sekretarz MiG Daleszyce p. Tomasz Kosakiewicz - Kierownik Administracji i rozwoju MiG Daleszyce

07.2023 r. – czytający gość: p. Tomasz Kłosowicz - rodzic

07.2023 r. – czytający gość: p. Adrian Malicki oraz p. Konrad Bęben - rodzice

07.2023 r. – czytający gość: p. Dariusz Meresiński - Burmistrz MiG Daleszyce

Udział w projekcie przygotowanym dla przedszkolaków i ich rodziców w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”

Udział w wakacyjnych aktywnościach na świeżym powietrzu (gry i zabawy) organizowanych przez MGBP dla przedszkolaków:

07.2023 r. – Zabawy ruchowe z chustą Klanza

07.2023 r. – Warcabowy zawrót głowy

Zaproszenie i udział p. Alicji Prendoty – Dyrektor MGBP w Daleszycach w pracach komisji konkursowej wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel książkowy – Miś” w roli przewodniczącej Jury

Spotkanie czytelnicze w plenerze z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – czytający gość: p. Alicja Prendota - Dyrektor MGBP w Daleszycach oraz Justyna Kosela – Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach (29.09.2023 r.) zorganizowane dla dzieci 5-6 letnich, w którym uczestniczyła postać przebrana za Liska Fenka

Spotkanie z aktorem Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, p. Dawidem Żłobińskim z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek (6.11.2023 r.)

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w bibliotece – czytający goście:

p. Anna Kosmala – Radna Rady Powiatu Kieleckiego
p. Dariusz Meresiński - Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
p. Justyna Kosela – Dyrektor Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach
p. Maciej Mądzik – Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach
p. Alicja Prendota – Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach
p. Norbert Wojciechowski – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Wydarzenia promujące czytelnictwo organizowane przez przedszkole w ramach programu:

Spotkanie z autorką książek dla dzieci – p. Kingą Solewicz (14.06.2023 r.)

Referowanie artykułu pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci” podczas grupowego spotkania z rodzicami w dn. 7.09.2023 r.

Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w przedszkolu dla dzieci 3, 4-letnich, podczas którego czytającym gościem była p. Mariola Kaczmarczyk Kierownik Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek” (inauguracja kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom – programu „Czytające przedszkola”) (29.09.2023 r.)

Organizacja Dnia Pluszowego Misia (24.11.2023 r.) – czytający goście: p. Piotr Ferens - Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce oraz p. Norbert Wojciechowski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel książkowy - Miś”.

Udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” – programie „Czytające przedszkola”:
– czytanie polecanej literatury podczas poobiedniego odpoczynku dzieci

- zapraszanie rodziców w roli czytających gości – „Rodzice czytają – dzieci słuchają”

„Dorośli czytają dzieciom, dzieci czytają dorosłym” – nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym:

- zapraszanie do czytania dzieciom przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek: UMiG Daleszyce, MGOK w Daleszycach, Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek”,  biblioteki szkolnej ZSP w Daleszycach

- wizyta dzieci sześcioletnich w Klubie Seniora w Daleszycach (4.12.2023 r.) oraz na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki (7.12.2023 r.) podczas którego czytającymi gośćmi są dzieci z oddziału 0a oraz 0c.

„Wędrująca książka” – tworzenie książek grupowych, których kolejne rozdziały powstają przy udziale rodzin dzieci a książka „wędruje” do domów dzieci.

Wizyta dzieci w bibliotece szkolnej ZSP w Daleszycach – 6.11.2023 r. - grupa Tygryski, 28.11.2023 r. – i grupa Pszczółki

Samodzielne oglądanie książeczek przez dzieci – podczas ekspozycji zakupionych, nowych książek oraz w trakcie organizowanych w grupach czasowych wystawkach tematycznych w grupowych Kącikach książki

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionych książek:

Stworzenie grupowych Kącików Książki oraz opracowanie regulaminu „Kodeksu małego czytelnika” w których nauczyciele organizują czasowe wystawki książek tematycznych wykorzystując książki zakupione w ramach programu

Spotkanie w przedszkolu z panią kustosz, pracującą w bibliotece szkolnej – panią Jolantą Rusak – czytanie książki pt. Kicia Kocia i Nunuś. Idą święta” A. Głowińskiej, a następnie rozmowa dotycząca lektury i wykonanie prac plastycznych w grupach ilustrujących przeczytaną bajkę

Teatrzyk Kamishibai – zajęcia czytelnicze na podstawie baśni pt. „Królowa Śniegu”, zilustrowanie baśni - wystawa prac plastycznych w sali

Teatrzyk Kamishibai – zajęcia czytelnicze na podstawie baśni pt. „Wilk i 7 koźlątek”, zilustrowanie baśni - wystawa prac plastycznych w sali

Wykorzystanie bajek i wierszyków logopedycznych do „Gimnastyki buzi i języka” podczas zajęć terapii logopedycznej prowadzonych przez logopedów pracujących w przedszkolu

Miejsce, w którym znajdują się/zostały wyeksponowane książki zakupione w ramach programu:
• „Kąciki książki” w każdej sali przedszkolnej
• Szafa stanowiąca przedszkolną biblioteczkę
• Półka z książkami w gabinecie logopedycznym
• Czasowe ekspozycje tematyczne w salach przedszkolnych
Przykłady zakupionych nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat:
• Mądre bajki, Inspirujące bajki - Agnieszka Antosiewicz
• Bajki logopedyczne misia Api - Agata Kalina, Maria Szyfter
• Seria Dziecięce uczucia - opracowanie zbiorowe
• Seria Feluś i Gucio - Katarzyna Kozłowska
• Seria Kicia Kocia i Nunuś - Anita Głowińska
• Seria Przygody Fenka - Gruca Magdalena
• Bolek i Lolek i zaczarowana lokomotywa. Bajka o kreatywności - Liliana Fabisińska
• Klasycy dla dzieci. Kto ty jesteś i inne wiersze - Wiesław Bełza
• Książki kamishibai – Królowa Śniegu, Królowa Pszczół, Kot w butach…
Cele projektu:
• Zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat
• Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym a w szczególności z biblioteką publiczną
• Zaangażowanie rodziców w działania promujące czytelnictwo
• Zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo
• Uwzględnienie tematyki wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci podczas spotkania z rodzicami
• Organizacja zajęć z wykorzystaniem zakupionych książek
Wnioski z realizacji programu
• Wzrosło zainteresowanie literaturą dziecięcą
• Program zintegrował działania dyrekcji, nauczycieli i rodziców wokół promocji czytelnictwa w przedszkolu i w środowisku lokalnym
• Program ugruntował współpracę przedszkola z biblioteką publiczną
• Księgozbiór został wzbogacony o nowości wydawnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym
• Dzieci chętniej sięgają po książki znajdujące się w Kącikach książki, sześciolatki podejmują próby samodzielnego czytania
• Dzieci miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych
• Rodzice zostali włączeni w realizację programu poprzez udział w akcjach, uroczystościach, spotkaniach czytelniczych
• Rodzice widzą potrzebę czytania książek oraz skutki braku literatury w życiu dziecka

Aneta Tombarkiewicz, Agnieszka Dziurska
nauczyciele ZSP w Daleszycach