Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na warsztaty, które odbędą się 20 lutego 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach.

Tematami warsztatów będą dwa nabory projektów z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027” dotyczące dbałości o zdrowie osób pracujących oraz wspierania rozwoju organizacji pozarządowych:

- w pierwszej części w godz. 14:00 – 15:00 zaprezentowana zostanie oferta naboru w ramach Działania 7.1 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”, w którym  łączne dofinansowanie projektów wynosi 20 mln PLN. W projektach można zaplanować szereg działań, wspierających zdrowie pracowników firm i instytucji, mogą to być m. in. badania specjalistyczne, rehabilitacja, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, a także doposażenie stanowisk pracy pod kątem poprawy ich ergonomii i zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie i samopoczucie osób pracujących;      

- w części drugiej w godz. 16:00 – 17:30 zaprezentowana zostanie  oferta naboru w ramach Działania 9.6 FEŚ 2021-2027 „Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi blisko 5,3 mln PLN. W projektach można zaplanować różnorodne działania, wspierające organizacje pozarządowe, m.in. szkolenia i kursy dla pracowników i wolontariuszy, wyjazdy na wydarzenia branżowe (kongresy, targi itp.), sfinansowanie specjalistycznych usług zewnętrznych (np. obsługi księgowej, konsultacji prawnych, tłumaczeń), niewielkie remonty pomieszczeń i zakup podstawowego wyposażenia biurowego, sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które umożliwią zdobycie potrzebnej wiedzy w ubieganiu się o dofinansowania.