Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 20.02.2024 r. (wtorek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 22.02.2024 r. (czwartek) w godz. 16:15 - 18:00,
— 23.02.2024 r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:00.

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne.