W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 Program skierowany jest do Seniorów mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Usługa "opieki na odległość" realizowana w ramach tego programu będzie bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4, telefon: 41/3072495 wew. 25.