W związku z brakiem wystarczająco długotrwałych i intensywnych opadów deszczu oraz wysokimi temperaturami, na terenie Miasta i Gminy Daleszyce wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków, działek i innych terenów zielonych, a także napełniania przydomowych basenów. Zakaz ten obowiązuje od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr XCIII/792/2024 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 kwietnia 2024 roku.

Zbyt duże obciążenie sieci, powoduje niskie ciśnienie w rurach, a finalnie przerwy w dostawach wody. Aby uniknąć tego problemu apelujemy o oszczędne i rozsądne korzystanie z wody.