Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.06.2024 r. tj. piątek o godz. 7:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na przedłużenie, na okres do 9 miesięcy, umowy dzierżawy Ośrodka Zdrowia w Daleszycach i Szczecnie.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach